حیله فروید برای کنترل تمنای جنسی

WARWICK SAINT INKED

فروید می گوید برای بشر فهم این قضیه که نمی توانیم به همه خواسته های جنسی مان پاسخ دهیم خیلی سخت است. برای همین مدام شاهد  افرادی هستیم که نداشتن کنترل بر تمنای جنسی، زندگی شان را در هم ریخته است.

فروید به همین دلیل یک حیله دفاعی برای دور زدنِ خواسته های ممنوع را معرفی کرد که می تواند انرژی سرکش جنسی را به خواسته های ایده ال دیگر تبدیل کند. او این شیوه مقابله با امیال سرکش غریزی را Sublimation می نامد.

او معتقد است بشر یاد گرفت هنر را جایگزینِ انرژی جنسی اش بسازد و با ایجاد احساس، معنا و یا حتی ترسیم و تصور،  انرژی پرقدرت  تمنای جنسی را کاهش یا به سمت های دیگر کانالیزه کند.

به نظر او، استیصال ناشی از سرکوب تمنای جنسی می توانست به سرخوردگی و صدمه روحی مبدل شود اگر بشر یاد نمی گرفت انرژی جنسی را به خلاقیت، زیبایی و عشق سوق دهد.

SHAE DETAR

 

A Short Dictionary of Psychoanalysis – Sublimation

More from ونداد زمانی
دو وطنه بودن اقوام مهاجر
  چرا ایرلندی های مهاجر پس از گذشت 150 سال از قحطی بزرگ...
Read More