مسیح علی‌نژاد، اوریانا فالاچی ایران

معمولا وقتی می خواهند از یک نفر به عنوان فرزند خلف کشور نام ببرند، دنبال قهرمانان می گردند. موجوداتی تنومند که توانسته اند هیولاهایی بزرگتر از خودشان را فتیله پیچ کنند مثل تختی یا علی دایی. گاهی هم دانشمندی ژولیده و پریشان را نشان می دهند که توانسته زیر آخرین مولکول یک مولکول دیگر پیدا کند. مثل پروفسور حسابی یا مریم میرزاخانی …

من به این قهرمانان احترام می گذارم اما خودم، شیفته آنتاگونیست‌ها هستم. ضدقهرمانانی که کارشان آشفته ساختن خواب سیاستمداران است.

معصومه علی‌نژاد قمی، وجه زنانه روح آنتاگونیستی ایران معاصر است. این انسان تاثیرگذار از نوع ضد قهرمانانی است که گمان نمی کنم وزنش بیش از پنجاه کیلو باشد، اما در مقابل یک سنت بزرگ ایستاد.

مسیح علی‌نژاد فرزندِ همه ناهنجاری هایی است که جامعه امروز ایران را ملتهب کرده است. او ادای قهرمان را در نمی اورد قهرمان اما فتیلهِ بارانداز حریف را به دست آورده است. او پی برده است پاشنه آشیل طرف مقابل کجاست.

او روزنامه نگاری است که تعریف و هدف مشخصی برای خودش یافته است. او موضوع حجاب اجباری را برگزید چون خودش هم درگیر آن بود. کشف حجابش در خارج کشور هم به شیوه خودش صورت گرفت. نرفت که در روز دوم با بیکینی ظاهر گردد. کشف حجاب برایش طول کشید، مدتی با کلاه گشت تا به شیوه جدید ظاهر زنانه اش عادت کند.

او تاثیر ریشه دار سنت را در بین زنان وطنش می شناسد. او ایمان دارد که حجاب اجباری، تحقیر زنان است. او راهگشا است. من در وجود او چیزی می بینم مثل جنبش زیپ های باز ۱۹۶۸ فرانسه، مثل هیپی های کمپ سانفرانسیسکو … مثل فمینیست های امریکایی که کرست های شان را در تظاهرات آتش زدند.

کار آنتاگونیست ها این نیست که خوشایند کسی باشند. اصلا. آنها فقط می خواهند خودشان باشند.

به گمانم این چیزی است که جامعه جوان ایران، این روزها می خواهد و مسیح علینژاد ، دقیقا، ترجمان این خواست است. او یکی از فرزندان خلاقو جسور ایران کهنسال است.

Written By
More from ناشناس

تعهد کتبی برای جلوگیری از خیانت

مدتی کوتاهی است با یک نفر آشنا شدم و خیلی سریع و...
بیشتر بخوان