اینها افعی رو هم نیش میزنن

در روستاهای کویری یک عقیده قدیمی رواج داره که میگه افعی از روی « شعور غریزی»، زن در حال شیر دهی رو تشخیص میده و از روی «مروت» نیشش نمیزنه.

Written By
More from ناشناس
انگار بدحجابی پولی می‌شود
شاید یکی از خوشحال کننده ترین اتفاق این روزها، خبر جریمه کردن...
Read More