چرا در رابطه زناشویی پرخاش و دعوا می تواند باشد

یک توقع قدیمی در زندگی های زناشویی هست که بسیاری از رابطه ها را به روز سیاه نشانده است. خیلی ها فکر می کنند زندگی که در آن داد و بیداد، پرخاش و بی احترامی وجود دارد رابطه مرده و در حال پایانی است. برای همین خیلی ها با تحمل و سرکوب احساسات شان، سعی می کنند یک محوطه به نظر آرام و بی دردسر را در زندگی زناشویی ایجاد کنند.

نکته حیاتی که باید در نظر بگیریم این است که زندگی با یک انسان دیگر خیلی خیلی سخت است و می تواند خیلی هم اذیت کننده باشد.

اگر عشق و محبتی بین یک زوج وجود دارد باید این حق و امکان را نیز در خود داشته باشد که هر یک از زوج ها گاهی ناراحتی و عصبانیت و استیصال خودشان را بروز دهند.

این را همه زوج ها بهتر است متوجه باشند که بعضی از انواع احترام ها و قید و بندها، دشمن عشق هستند. ما اگر قادر نباشیم خشم و غیظ مان را که گاهی همه وجودمان را دارد مسموم می کند بیرون بریزیم مطمئن باشید شخصیت تلخ و سرکوب شده مان، نمی تواند دیر یا زود یادش می رود مهربانی و عاشق چیست؟

عشق و محبت در همسری، در درجه اول باید واقعی باشد. واقعی بودن مصادف است با بروز احساسات غیرقابل فهمی که گریبان را می گیرد.  یک عشق زمینی و متکی بر صداقت و صمیمیت حتی می تواند لحظات نفرت از همدیگر را داشته باشد

ما باید به شریک زندگی مان این حق و فرصت را با اعتماد کاملی که از وی در طول زندگی داریم بدهیم که گاهی بر سر ما فریاد بزند و به ما بگوید که نمی فهمیم. ما زندگی شان را خراب کردیم. ما خودخواه و بد طینت هستیم و …

این حق پرخاش به عزیز زندگی مان، یک هدیه زیبای تسکین بخش به او است… این در حقیقت یک دعوت به صمیمت و اعتماد بیشتر است.

عصبانیت و خشم شریک زندگی را باید به این صورت دید که ما امید و توقع و پشتیبان اصلی زندگی اش هستیم و بروز احساساتش دارد همین واقعیت ساده را فریاد می زند.

ما نباید بترسیم که هر از چندگاه یکی از ما عصبانی می شویم و داد و بیداد راه می اندازیم و حرف هایی می زنیم که نباید می گفتیم. اینها علائم پایان یک عشق نیستند بلکه نشانه های تحمل یک زندگی واقعی هستند.

و صد البته این نوع دعواها ها یا لبریز شدن خشم ها، فرق دارد با تحقیر و خشونت و تهدید مداوم که در بعضی خانواده ها وجود دارد.

 

Why Anger Has a Place in Love

More from مرد روز
عکاس سرزمین عجایب
عکاس آلمانی Frank Kunert حدود یک ماه روی ساختن ماکت های کوچک از...
Read More