به هفت دلیل باید خواب‌های مان را تفسیر کنیم

هر چه از عمرمان می گذرد متوجه می شویم که آرزوها و تمایلات ما پیچیده تر می شوند و به همان اندازه ممکن است آرزو های درست و دست نیافتنی باشند. مثلا ممکن است آرزوی مان این باشد که شغل رئیس مان حق خودمان است ولی می دانیم که درست نیست انها را ابراز یا عملی کنیم. برای همین پنهان و سرکوب شان می کینم.

ما به جای فکر کردن از دستیابی شغل رئیس مان، سعی کنیم در خواب های مان با فردی که شاید سمبل رئیس مان است رقابت کنیم. ناخودآگاه ما نشانه هایی را مدنظر قرار می دهد که حکایت از نیت اصلی ما دارد و آن را در خواب و رویای مان بروز می دهد.

درگیر شدن با فرد سمبلیکی که در خواب با وی رقابت می کنیم وبر او پیروز می شویم به نوعی آرزوی سرکوب شده ما را برآورده می کند و از این طریق به نوعی خرسندی دست می یابیم.

خواب و رویاهای ما تصادفی نیستند. یک نفر که در یک کشتی تفریحی کار می کند در خوابش سوار یک کشتی کوچک می شود و از محیط آشنایش دور می شود. این شاید به این معنی باشد که کشتی بزرگ خانواده اش است و این دور شدن، مفهومش این است که می خواهیم مستقل باشیم.

اینها مواردی هستند که نشان می دهند تفسیر رویاها و کابوس های ما مهم و مفید هستند:

1- از فرصتی که یک خواب دیدن برای ما ایجاد می کند استفاده کنیم. خواب و رویاهای مان را سعی کنیم هر روز مرور کنیم. چون آنها محصول دلمشغولی های بخش ناخودآگاه ما هستند.

2- خواب های ما در محیط های آشنای ما می چرخند. بخشی از خواب های ما در نتیجه مستقیم اتفاقاتی است که روز قبل داشته ایم. مرور دوباره ایی است از آنچه بر ما گذشته است.

3- خواب هایی که می بینیم فقط  بازسازی اعمال روزانه ما نیستند. بخشی از آنها مشغول حل مسائلی هستند که در طی روز به نظر غیرقابل حل می رسند. بسیاری از اکتشافات و اختراعات دانشمندان جواب هایی است که در طی خواب دیدن ها، به دست می آید.

4-  یادآوری و تفسیر خواب های ما می تواند بخش های عجیب و غیرمنتظره ایی از هویت ما را را به روی ما بگشایند که خواسته یا ناخواسته آنها را پنهان کرده ایم.

5- ما شاید نمی توانیم و یاد نگرفته باشیم که به ناخودآگاه خود دستیابی داشته باشیم.ولی اگر یاد بگیریم به بازخوانی خواب های مان نائل گردیم می توانیم با بخش های از وجودمان هم که همیشه پنهان هستند نزدیک شویم.

6 – خوابها و رویاها و کابوس های ما بی معنا نیستند. در درون خواب دیدن های هر کدام ما انواع ایما و اشاره  و نماد هستند که مختص شعور و تجربه و ژن ما هستند. کشف و تفسیر آنها به شناخت بیشتر خودمان منجر می شود.

7- معنای خواب های ما پوشیده و نامفهوم به نظر می رسند چون  حقایق و نیت های خواب های ما، می توانند بر هم زننده آرامش و امنیت باشند.

رویاها و کابوس ها بخشی از آرزوهای ما هستند که در حین خوابیدن رخ می نمایند بدون اینکه بیدارمان کنند.  خواسته ها و تمایلاتی هستند که بدن ما ایجاد می کنند و یک نیاز درونی است. بازنگری و تفسیرو شناخت کدها و رمزهای آنها، تنها چیزی که نصیب مان می کند مزه دستیابی به آرزوها و تمناهای پنهان  خودمان است

 

 

7 Reasons You Should be Interpreting Your Dreams

 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

ماجرای من و یک روز بچه داری

هر روز صبح من، مشابه روز قبل شروع می شود. ساعتم همیشه 6:30 صبح بیدارم می...
بیشتر بخوان