به هفت دلیل باید خواب‌های‌مان را تفسیر کنیم

۱ –  خواب و رویاهای مان مهم هستند چون بخشی از آنها محصول دلمشغولی های مداومی هستند که شخصیت ما درگیرشان هستند. آنها رویاها و ارزوهایی هستند که به دلایل بسیار نمی توانیم ابراز کنیم. آنها دغدغه های ناخودآگاه ما هستند. محلی که تابوها و گناه ها و ترس ها و امیال سرکوب شده ما در آن انباشته می شوند.

۲ – خواب های ما در محیط های آشنای ما می چرخند. بخشی از خواب های ما نتیجه مستقیم اتفاقاتی است که روز قبل داشته ایم. این خوابها ساده و گذرا و بی اهمیت جلوه می کنند و شانس فراموشی شان بیشتر است. اما بهتر است آنها را جدی بگیرییم. این نوع خوابها و حتی کابوس های خفیف در حقیقت مرور دوباره اتفاقی است که می بایست برای ما مهم باشد ولی سرسری از انها عبور کرده ایم.

۳ – خواب هایی که می بینیم فقط  بازسازی اعمال روزانه ما نیستند. بخشی از آنها مشغول حل مسائلی هستند که در طی روز به نظر غیرقابل حل می رسند. بسیاری از اکتشافات و اختراعات و نوآوری ها، در طی خواب دیدن ها، به دست می آید.

۴ –  یادآوری و تفسیر خواب های ما می تواند بخش های عجیب و غیرمنتظره ایی از هویت ما را را به روی ما بگشایند که خواسته یا ناخواسته آنها را انکار کرده ایم.

۵ – ما شاید نمی توانیم و یاد نگرفته باشیم که به ناخودآگاه خود دستیابی داشته باشیم. ولی اگر یاد بگیریم به بازخوانی خواب های مان نائل گردیم می توانیم با بخش های از وجودمان هم که همیشه پنهان هستند نزدیک شویم.

۶ – خوابها و رویاها و کابوس های ما بی معنا نیستند. در درون خواب دیدن های هر کدام ما انواع ایما و اشاره  و نماد هستند که مختص شعور و تجربه و ژن ما هستند. کشف و تفسیر آنها به شناخت بیشتر ریشه ژنتیک خودمان منجر می شود.

۷ – معنای خواب های ما پوشیده و نامفهوم به نظر می رسند چون حقایق و نیت های خواب های ما، می توانند بر هم زننده آرامش و امنیت باشند.

رویاها و کابوس ها بخشی از آرزوهای ما هستند که در حین خواب رخ می نمایند بدون اینکه بیدارمان کنند. بازنگری و تفسیر و شناخت  رمزهای آنها، تنها حداقل که نصیب مان می کند مزه دستیابی به هویت درونی خودمان است.

 

 

7 Reasons You Should be Interpreting Your Dreams

 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

تو بچه کدام یک از زنان من هستی

برای اولین بار، تحقیقاتی کامل و همه جانبه‌ای در باره تاثیرات منفی...
بیشتر بخوان