عنکبوتها به کمک الکتریستهِ محیط، صدها کیلومتر پرواز می کنند


روزانه بیش از ۴۰ هزار رعد و برق در آسمان سیاره ما زده می شود. اتفاقی که اتسفر زمین را تبدیل به یک محوطه جریان الکتریکی می سازد. بخش بالای زمین الکتریسته مثبت دارد و سطح زمین منفی است. این در حالی است.

عنکبوت کمی از روی زمین به کمک درخت یا دیوار، بالا می رود و خود را به نقطه ایی که بار الکتریسته وجود دارد می رساند. این موجود خارق العاده از پرتاپ تار خود استفاده می کند تا با یک بار منفی تماس پیدا کند.

شگرد عنکبوت برای ایجاد انرژی که جابجایش کند خیلی شبیه مالش مداوم بر روی بادبادک است و انرژی مغناطیسی که ایجاد می کند تا مثلا موی سر را به سمت بالا بکشاند. عنکبوت مدام به کمک تارهایش، در محوطه الکتریسته قرار می گیرد و خود را به سمت دلخواه پرت می کند.

برای همین این تکنیک عنکبوت را که جزئیات علمی اش در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است Ballooning می گویند. این اواخر دو دانشمند ضمن ایجاد محیط الکتریستی در آزمایشگاه و قرار دادن عنکبوت در وضعیت مورد نظر، با دقت تمام این پروسه را از نظر علمی اجرا و ضبط کردند.

حدود ۱۸۵ سال پیش وقتی داروین جوان در یک جزیره که صد کیلومتر از خشکی اصلی فاصله داشت سوار کشتی شد متوجه هزاران عنکبوت بسیار کوچک می شود که انگار کشتی لنگر گرفته در جزیره را به اشغال در آورده بودند. داروین به  طناب های بادبان کشتی اشاره کرد که کاملا پوشیده از تار عنکبوت ها بود.

برای داروین دقیق و کنجکاو، حضور عنکبوت در کشتی که صد کیلومتر از خشکی اصلی فاصله داشت غیرقابل قبول به نظر می رسید. او رسما در یادداشت های سفر نوشت که وجود عنکبوت در جزایر دور از خشکی اصلی، قابل توضیح و فهم نیست. بعدها ایده سفر عنکبوت از طریق باد جدی گرفته شد ولی فواصل طولانی، به نظر می رسید از نظر ریاضی غیرممکن است. بعدها معلوم شد عنکبوت تا ارتفاع چهار کیلومتری آسمان دیده شده است و توانست به جزایری برسد که حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از خشکی فاصله دارند

داروین حتما برایش شگفت آور بود و ذوق زده می شد اگر می فهمید عنکبوتها چطور بدون اینکه بال داشته باشند صدها کیلومتر پرواز می کنند.

 

Spiders Can Fly Hundreds of Miles Using Electricity

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/the-electric-flight-of-spiders/564437/

Ballooning Spiders: The Case for Electrostatic Flight

https://arxiv.org/abs/1309.4731?context=physics

image source
https://phys.org/news/2018-07-spiders-ballooning-electric-fields.html

More from ماهان طباطبایی
چهار نوع خشم
۲- خشم بچگانه این نوع عصبانیت و خشم وقتی ایجاد می شود...
Read More