چه کسانی از مطرح ساختن مجاهدین سود می برند

جولیانی شهردار قبلی نیویورک

گروهی که بیشتر از همه، از مطرح شدن فرقه مجاهدین، سود می برد حکومت ورشکسته ایران است و بعد غرب، که منافعش با وجود حکومت ضعیف و شدیدا منزوی اسلامی، بهتر و کاملتر تامین می شود.

برای همین به کمک همدیگر، مشغول مطرح کردن آلترناتیو مخوفِ مجاهدین هستند تا مردم ایران را از تغییر بترسانند.

دوران خط دادن های مستقیم و واریز پول به حساب این و آن گذشته است. خیلی از سناریوهای جهان بر اساس منافع مشترک، می تواند تدارک یابد و هر دو سمت ماجرا بدون هیج تماسی، از آن سود ببرند.

نمونه مشخصش، سود ترامپ از حکومت ایران در بسیاری زمینه ها است و از جمله آنها فروش صدها میلیارد دلار اسلحه به عربها به خاطر « خطر» ایران است. اسرائیل هم که به برکت وجود ایران، از صحنه دشمنی های خاورمیانه کنار گذاشته شده است.

اروپا هم با همه ژست ضدامریکایی اش در عمل از قلدری امریکا برای ایجاد معاملات مفیدتر با ایران سود می برد و حتما برجام دیگر و خفت بارتر برای ایران می نویسد و حکومت ایران هم بعد از چند بلوف و تشر، آن را خواهند پذیرفت.

این وسط مردم هستند که سرشان بی کلاه می ماند چون نه حکومت اسلامی را می خواهند و نه مجاهدین.

 

More from ونداد زمانی
انتخابات در همه جا معمولا تحت کنترل متمولین است ولی …
انتخابات، عملا یک بازی رندانه بر سر تصاحب منافع برای اقشار مختلف...
Read More