توهمات یک ذهن سرگشته – فیلم کوتاه ایرانی

donnie-darko-movie-image-4-copy
Donnie Darko یکی از بهترین فیلم هایی است که تاکنون در باره بیماری های روحی ساخته شده است. موفقیت اصلی فیلم در به تصویر کشیدن توهم مخمصه کننده و رنج آوری است که افراد دچارش می شوند.

برای شما فیلم کوتاه « آپوریا» ساخته هنرمند جوان ایرانی پارسا بزرگانی را به نمایش می گذاریم که در ۱۷ سالگی ضمن کلنجار رفتن با مشکلات روحی خودش آن را ساخته است. فیلم کوتاهی است و زرق و برق فیلم های سینمایی امریکایی را ندارد ولی اگر به خودتان فرصت دهید به آرامی شما را مجذوب خواهد کرد و تصور صمیمی از تنش روحی و توهمات یک ذهن سرگشته را به نمایش می گذارد.

پارسا بزرگانی خودش در معرفی فیلمش می نویسد:

دقیقا یک سال پیش بود که روزی از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم با خودم روراست باشم. فهمیدم که چیزی هیجان انگیز برای تغییر دادن در این دنیا ندارم. در آن لحظه فروپاشیدم، گویی دیگر چیزی وجود ندارد که مرا برای ادامه زندگی تشویق کند. خواب هایم به کابوس هایی در بیداری و بیداریم تبدیل به کابوس های شبانه ام شده بود، کمی گذشت تا تصمیم گرفتم فیلمی بسازم که مثل وصیت نامه یا آخرین کارم در این دنیا باشد تا خلاصه خیلی هم پوچ خودکشی نکرده باشم و آیندگان دلایلم را بدانند.

فیلم ساخته شد و با خودش دنیای من را هم عوض کرد. دوباره زنده شدم و برای اولین بار در این دنیا زندگی کردم و ارزش اطرافم را فهمیدم. تقریبا مطمئنم آن روز که از خواب بیدار شدم و فروپاشیدم بهترین روز زندگی ام خواهد بود.

این هم آنونس فیلم Donnie Darko