هشت عکس هفته

بسیجی امریکایی در اطراف مرز مکزیک و امریکا، مشغول نگهبانی برای جلوگیری از تردد پناهندگان است… این افراد مسلح طرفدار ترامپ و برنامه هایش، به طور داوطلبانه  و به خاطر ضدیت شان با ورود مکزیکی ها، به نیروهای انتظامی کمک می کنند.

پناهندگان امریکای مرکزی در حین عبور از مرز امریکا دستگیر شده اند. قوانین پناهندگی مدام سخت تر می شود و بر تعداد دیپورت پناهنده گان هم بییشتر می شود. (Photo by John Moore/Getty Images)
شهر دبی© Gaanesh Prasad / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
کارگران ساختمانی شهر هنگژو  در چین، حین کار گاهی به بازی جم جهانی فوتبال مسکو نظر می اندوزند. 
طرفداران آلمان بعد از حذف از جام جهانی مسکو                                                                      REUTERS/Hannibal Hanschke – RC15F0086EB0
هنرمند تایوانی Hank Cheng که با ساختن موکت های بسیار ریز از محل کار و خیابان به شهر بین المللی دست یافت. REUTERS/Tyrone Siu – RC1E32AA5AD0

شرکت کنندگان لخت مراسم خورشیدگرفتگی با شنا در ساحل هوبارت استرالیا

سفر فامیلی خطرناک – مسابقه نشنال جغرافی

MD Tanveer Hassan Rohan / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest

https://www.theatlantic.com/photo

More from مرد روز
سلمانی برای شش فرم و حالت سر مردان
یکی از دلایل اصلی تغییر ناگهانی و مطبوع در قیافه مردان، هماهنگ...
Read More