روش جدید شروع آشنایی Hardballing

دنیای روابط دوستی، عشق و آشنایی آنقدر پیچیده و سر در گم شده است که یافتن فردی که دوست دارید دارد غیرممکن می شود.

قلب ها مدام شکسته می شود. قول و قرارها سریع و با کمترین بهانه فراموش می شوند و به نظر می رسد مرزی بین رفتار درست و نادرست وجود ندارد.

مدتی رسم شده بود که آدمها پس از مدتی آشنایی با یک ایمیل یا تکست رابطه شان را بدون اعلام هیچ دلیلی یکطرفه پایان می دادند و طرف مقابل را در یک خلا ناراحت کننده رها می کردند – Ghosting

نوع دیگر آشنایی این هست که یک نفر در همان اول آشنایی مورد توجه و محبت و ابراز عشق بیش از حد قرار می گرفت و عملا توسط عاشق بمباردمان می شد و ولی به همان سرعت نیز همه چیز محو و تمام می شد – Love Bombing

یک شیوه آشنایی هم هست که به شکل های مختلف هم علاقه و توجه نشان داده می شود و هم معلوم نیست که بالاخره مایل است یک آشنایی آغاز شود یا نه. این شیوه مردد یکی از دو طرف را کاملا پریشان و دلواپس می سازد و راهی برای مشخص شدن وضعیت نشان نمی دهد – Bread Crumbing

اما جدیدترین شیوه ابراز آشنایی انگار برای جلوگیری از هر نوع اذیت یا تلف کردن وقت و عاطفه ایجاد شده است. انگار این روش پدیدار شد تا جلوی شکسته شدن قلبها را بگیرد.

روشی که نسل جوان دهه بیست ساله ها این است که خیلی صریح و قاطع باید به هم بگویند از آشنایی و رابطه شان چه توقعی دارند؟ تا تکلیف شان از همان ابتدا روشن باشد.

زوجها در اول آشنایی قرار است جرئت داشته باشند و قاطعانه بگویند چه هدف و نیتی دارند.

این روش انگار یک بازگشت کامل است به روش خاستگاری که یک زوج کنار هم می نشینند و می گویند برنامه شان برای زندگی با هم چیست؟


https://www.today.com/tmrw/trending/hardballing-latest-dating-trend-everyone-try-rcna9509

https://www.slice.ca/this-is-hardballing-the-newest-gen-z-dating-trend/

https://www.instyle.com/lifestyle/hardballing-dating-trend

Image source

susanwinter.net

More from مرد روز
توصیه‌های یک راهب برای سلامتی و جوان ماندن
۱- زیاد فکر نکن. فکر کردن انرژی می برد و قیافه ات...
Read More