روش جدید شروع آشنایی Hardballing

دنیای روابط دوستی، عشق و آشنایی آنقدر پیچیده و سر در گم شده است که یافتن فردی که دوست دارید دارد غیرممکن می شود.

قلب ها مدام شکسته می شود. قول و قرارها سریع و با کمترین بهانه فراموش می شوند و به نظر می رسد مرزی بین رفتار درست و نادرست وجود ندارد.

مدتی رسم شده بود که آدمها پس از مدتی آشنایی با یک ایمیل یا تکست رابطه شان را بدون اعلام هیچ دلیلی یکطرفه پایان می دادند و طرف مقابل را در یک خلا ناراحت کننده رها می کردند – Ghosting

نوع دیگر آشنایی این هست که یک نفر در همان اول آشنایی مورد توجه و محبت و ابراز عشق بیش از حد قرار می گرفت و عملا توسط عاشق بمباردمان می شد و ولی به همان سرعت نیز همه چیز محو و تمام می شد – Love Bombing

یک شیوه آشنایی هم هست که به شکل های مختلف هم علاقه و توجه نشان داده می شود و هم معلوم نیست که بالاخره مایل است یک آشنایی آغاز شود یا نه. این شیوه مردد یکی از دو طرف را کاملا پریشان و دلواپس می سازد و راهی برای مشخص شدن وضعیت نشان نمی دهد – Bread Crumbing

اما جدیدترین شیوه ابراز آشنایی انگار برای جلوگیری از هر نوع اذیت یا تلف کردن وقت و عاطفه ایجاد شده است. انگار این روش پدیدار شد تا جلوی شکسته شدن قلبها را بگیرد.

روشی که نسل جوان دهه بیست ساله ها این است که خیلی صریح و قاطع باید به هم بگویند از آشنایی و رابطه شان چه توقعی دارند؟ تا تکلیف شان از همان ابتدا روشن باشد.

زوجها در اول آشنایی قرار است جرئت داشته باشند و قاطعانه بگویند چه هدف و نیتی دارند.

این روش انگار یک بازگشت کامل است به روش خاستگاری که یک زوج کنار هم می نشینند و می گویند برنامه شان برای زندگی با هم چیست؟


https://www.today.com/tmrw/trending/hardballing-latest-dating-trend-everyone-try-rcna9509

https://www.slice.ca/this-is-hardballing-the-newest-gen-z-dating-trend/

https://www.instyle.com/lifestyle/hardballing-dating-trend

Image source

susanwinter.net

More from مرد روز
شانس کچل شدن مردانی که ساعات کاری شان بیشتر است
سر هر مرد تقریبا صد هزار تار مو دارد که روزانه ۱۰۰...
Read More