فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد

فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای تصاحب جام جهانی خواهد بود.

More from مرد روز

ژن، خودخواه و جاودانه است

نزدیک به ۴۰ سال پیش ریچارد داوکینز زیست شناس انگلیسی کتابی منتشر...
بیشتر بخوان