فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد

فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای تصاحب جام جهانی خواهد بود.

https://www.youtube.com/watch?v=jNi4pHSTtaw

More from مرد روز
دختر بودن
اولین بار و روايت می‌کنم لحظه‌ای را که برای اولين‌بار جلوی معشوقی...
Read More