فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد

فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای تصاحب جام جهانی خواهد بود.

More from مرد روز

عشق ما مردان به ماشین

آخرین تحقیقات در باره مردان می گوید ما موجودات کم حرفی هستیم....
بیشتر بخوان