فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد

فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای تصاحب جام جهانی خواهد بود.

More from مرد روز

چگونه از حمله سگ جان سالم به در ببرید

۱-  اگر به هر دلیلی در برابر پارس و تعرض یک سگ...
بیشتر بخوان