هیچکی از خودش راضی نیست

 

طراح این کارتون های بامزه Matthew Inman  بیش از ده سال است ، موضوعاتی برای مسخره و طنز پیدا می کند. آثار یک ذره بی حیاتر از معمول وی را می توانید در Oatmeal comics دنبال کنید.

More info: theoatmeal.com | Facebook | Instagram

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب – ۱۹

بعد از اختراع دوچرخه در حدود ۲۰۰ سال پیش، فاصله محل تولد...
بیشتر بخوان