هیچکی از خودش راضی نیست

 

طراح این کارتون های بامزه Matthew Inman  بیش از ده سال است ، موضوعاتی برای مسخره و طنز پیدا می کند. آثار یک ذره بی حیاتر از معمول وی را می توانید در Oatmeal comics دنبال کنید.

More info: theoatmeal.com | Facebook | Instagram

More from مرد روز

حالت آمیزش جنسی آکاردئون

[imagebox maintitle="این حالت جنسی برای درس خواندن خوب است" subtitle="" image="https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2016/06/53a11d6c350bd_-_bootyful-view.jpg" color="white"...
بیشتر بخوان