تاثیر وحشتناکِ خودکشی آدم‌های مشهور

در اولین واکنش شاید خیلی ها بگویند خودکشی دو نفر آدم مشهور، هیچ فرقی با دو انسان دیگر ندارد. بخصوص که بر اساس آمار، در هر نیم دقیقه یک نفر در  سیاره ما اقدام به خودکشی می کند. دومین دلیل مرگ و میر بین افراد ۱۵ الی ۲۹ ساله جهان خودکشی است.

خودکشی افرادی مثل کیت اسپید و آنتونی بوردین می تواند مهمتر از مرگ دو نفر باشد چون این افراد سمبل خوشبختی و حتی رویاهای بسیاری از افراد دنیا هستند. وقتی آنها تن به مرگ می دهند آدم های همه جوامع بشری دچار ترس و یاس می شوند.

کیت اسپید و آنتونی بوردین افراد خودساخته ایی بودند که با زحمت و همت شخصی تبدیل به الگوی بسیاری از انسانها شده بودند. برای همین
خودکشی آدم های موفق و مشهور که هرچه خواستند به دست آورده اند با عقل و شعور بشر جور در نمی آید.

مرگ این نوع انسانها فقط زنگ خطر افزایش خودکشی در بین افرادی که افسردگی، تشویش یا اسکیزوفرنی دارد نیست. تصمیم به مرگ افراد مشهور و موفق، برای بخش وسیعی از بشر که در رنج است نیز ناگوار و حتی خطرناک است. خودکشی افراد مشهور می تواند گریبان افرادی که از تنهایی، بیکاری و طلاق رنج می برند را نیز بگیرد. یا آنها که مورد سوستفاده جنسی قرار گرفته اند، آنها که قلب شان شکسته شده است و بازماندگان زلزله و جنگ و … بشر از خود می پرسد اینها که روزگار تماما به کام شان است از زندگی می گریزند ما چرا باید تحمل کنیم؟

طبیعی است که باید نگران دامنه وسیعتری از خودکشی ها در آینده باشیم. جوامع سیاره ما شاید مثل یک روستا از هم خبر دارند و از هم تقلید می کنند و یاد می گیرند ولی مثل افراد قبیله و روستاهای قدیم، حس دلبستگی و حس فامیلی شان هنوز عمیق نشده است. هنوز پرچم ها و  مرزها و دشمنی های قدیم و جدید به انسان سیاره ما اجازه نمی دهد که مثل روستای قدیم، از پشتیبانی عمومی برخوردار باشند.

بیائیم در حد توان، با همه آنهایی که در حلقه زندگی ما هستند بیشتر توجه کنیم. مهربانتر باشیم و برای شان وقت بگذاریم. بشر احتیاج به معنویات بیرون از دنیای سیاست دارد. به عزیزان مان احترام بگذاریم و سعی کنیم بر شادی و رفاقت بیفزائیم.

The Tragedy and Dangers of High-Profile Suicides

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/counseling-keys/201806/the-tragedy-and-dangers-high-profile-suicides

image source

https://www.yahoo.com

More from مرد روز
تکامل یک مگس با نقش مورچه روی بال ها
مگس ها مثل بقیه حیوانات روی زمین برای ادامه طبیعی زندگی سیاره...
Read More