داری داد می‌زنی که نیازمندی و محتاج رابطه

من تنها هستم و به قولی درد بی عشقی ز جانم برده طاقت … من تحمل تنهایی رو ندارم. من می دونم که می تونم معشوق خوبی باشم. ولی هر تلاشی میکنم عملا بیفایده است. نمی دونم چرا از من فرار می کنند. چطوری یکی رو پیدا کنم؟

فرزین عزیز

تا وقتی که حس و حالت و قیافه ات داد بزند که نیازمندی و محتاج رابطه… آنها که از یک تشخیص نسبی برخوردارند به تو نزدیک نمی شوند.

نصیحت اصلی ام این است که برای مدتی دنبال هیچکی برای آشنایی نباش.  به طور موقت هدف ات را بگذار روی کار یا تحصیل. تمیز و به روز باش. غذای سالم و ساده بخور. به  سلامت خودت بها بده… به عادت هایت دقت کن، به خصلت های خودت بیاندیش. خودت را کشف کن و بشناس. روی مرام هایی که داری یا حتی ضعف هایی که داری کار کن…

شک نکن که همیشه فرصت آشنایی هست. همانطور که تو دختری برایت چشمگیر می شود و دورادور کنجکاوی می کنی دخترانی هم هستند که رفتارت و حس حضورت را در نظر می گیرند.

نیاز جنسی ات را با خودارضای برطرف کن. فیلم ببین. ورزش کن. انرژی اضافی داری برو توی کار خیریه… برو سفر. با دوستان خودت وقت بگذار.

فرزین عزیز بهتر است شاید قبل از هر چیز یاد بگیری که زندگی شخصی ات برایت راحت و قابل تحمل باشد. تا وقتی که با خودت راحت نباشی یقین داشته باش که نیازمندی و محتاج بودنت هم برای خودت اذیت کننده است هم برای فردی که می خواهی زندگی ات را با وی بگذرانی.

image source
Mohammad Roodgoli – Iranian Man

Written By
More from بهمن
سه ساله یواشکی دوستش دارم
این دختر نشانه دقیقی از همه آرزوهایی هست که برام عزیز هست....
Read More