ماست موسیر ممدو با آویشن، گوجه و فلفل سبز

آویشن تازه، موسیر تازه، گوجه، فلفل سبز اگر علاقمند باشید نمونه تند و آتشین، نمک و فلفل سیاه، ماست ما رو در خوب مزه دار کردن بسیار کومک کردن.

More from ممدو صفایی

ماست ممدو بخورید و مریض نشوید

خیلی وقت بود دلوم سی ماستوم تنگیده بود، امشو رسیدوم درستیدومش و...
بیشتر بخوان