ماست موسیر ممدو با آویشن، گوجه و فلفل سبز

آویشن تازه، موسیر تازه، گوجه، فلفل سبز اگر علاقمند باشید نمونه تند و آتشین، نمک و فلفل سیاه، ماست ما رو در خوب مزه دار کردن بسیار کومک کردن.

More from ممدو صفایی
اُملت مخصوص ممدو 
تخم مرغ و گوجه بخشِ مهم و جدا نشدنی یک زندگی مجردی...
Read More