جواب سنجش در باره کالری مواد غذایی

سنجش اول – مقدار انرژی که هر غذا تولید می کند

کالری ها اسمشان بد رفته است وگرنه بدن ما بدون آن از کار می افتد. ما هر لحظه برای تنفس، فکر کردن، ضربان قلب، حرف زدن و نگاه کردن و قدم زدن و سایر کارها،  به کالری نیاز داریم. اگر کالری اضافه در بدن بماند تبدیل به چربی می شود. گاهی نیز این چربی در کبد و اطراف ماهیچه های دست و پا، انبار می شوند تا سریع مورد استفاده قرار بگیرند.

 سنجش دوم – زنانی که حدوداً ۶۰ کیلو وزن دارند 

به طور کلی، زنان کمی بیش از ۲۰۰۰  کالری و مردان کمی بیشتراز ۳۰۰۰ کالری در روز می سوزانند.

سنجش سوم – غلط است 

با کاهش ۵۰۰ کالری در روز، فقط می شود نیم کیلو در هفته کم کرد.

سنجش چهارم – سوخت و ساز بدن را کاهش می دهد

مصرف کمتر کالری بدن را وا می دارد که در حالت قحطی قرار بگیرد و کالری موجود در بدن را کمتر و به آرامی بسوزاند.

سنجش پنجم – %۱۵ کم کنیم   

اگر ۱۵ درصد  از دریافت کالری بدن کم شود شاید دو سال طول بکشد که حدود ده کیلو کم کنید. ولی در مجموع مصرف کمتر کالری سالمتر است و باعث طول عمر می شود.

سنجش ششم – هیچکدام

حتی سبزیجات خیلی کم کالری هم تا حدی برای بدن انرژی تهیه می کنند.

سنجش هفتم – هر دو به یک اندازه کالری دارند

سنجش هشتم  – حدود ۴۰۰  کالری

سنجش نهم – روغن و سرکه

سنجش دهم – حدود ۴۵۰ کالری در روز

بازگشت به سنجش

 

More from مرد روز
نصایح و تجربیات یک اورولوژیستِ مردان
م من اورولوژیست بیمارستانی در فلوریدا هستم. شاید باور نکنید ولی زندگی...
Read More