روزگار سختی درست کرده اند. جوانمردان کمک کنید


روزگار ناجوانمردانه ایی در میهن ساخته شده است. خوب می شود اگر مردان وطن از انواع شیوه های ممکن برای کاهش رنج هموطنان استفاده کنند. مثل این مرد عزیز و نازنین که کوچه به کوچه به میان بی خانمان ها و معتادان می رود و بدون ریا و تبلیغ هیچ مرامی، فقط در حد توانش، دست یاری دراز می کند.

More from مرد روز

حالت های جنسی مناسب برای درس خواندن، آشپزخانه و …

[caption id="attachment_54393" align="aligncenter" width="700"] حالت درس خواندن[/caption] زندگی مشترک طولانی مدت، نیاز...
بیشتر بخوان