جواب سنجش در باره مغز

سنجش اول –  صد در صد  مغز همیشه کار می کند

سنجش دوم – مغز در ساعات خواب نیز همچنان کار می کند

سنجش سوم – ما فکر می کردیم که با تولد، مقدار سلول ثابت هم خواهیم داشت. اما حقیقت این است که هر روز مقداری سلول مغز از دست می دهیم و حدود 700 سلول مغز هم می سازیم. تولید سلول مغز ادامه می یابد بویژه اگر ذهن را با خواندن و درگیر کردن به موضوعات و تصمیمات، فعال نگه داریم.

سنجش چهارم –  در هر سن می توانیم بیاموزیم

سنجش پنجم – پنجاه درصد هوش ما به خاطر ژن ما است

سنجش ششم – جلوی بیماری «فراموشی» را می گیرد

سنجش هفتم – مغز انسان هر رنگی می تواند باشد. هم خاکستری است. هم به خاطر رگ های خونی، بخش هایی، قرمز دیده می شود. قسمت های سفید هم دارد و در قسمت مرکزی نیز سیاه است. ما معمولا مغز را خاکستری دیدیم چون با مواد نگهدارنده مخصوص، خاکستری می شوند.

سنجش هشتم – مغز فقط تا حوالی سی سالگی رشد می کند

 

 

More from مرد روز
وبلاگ بهت های مردانه
در باره سابقه نویسندگی محمدرضا امانی، چیزی نمی دانیم ولی در خلال...
Read More