جواب سنجش در باره مغز

سنجش اول –  صد در صد  مغز همیشه کار می کند

سنجش دوم – مغز در ساعات خواب نیز همچنان کار می کند

سنجش سوم – ما فکر می کردیم که با تولد، مقدار سلول ثابت هم خواهیم داشت. اما حقیقت این است که هر روز مقداری سلول مغز از دست می دهیم و حدود 700 سلول مغز هم می سازیم. تولید سلول مغز ادامه می یابد بویژه اگر ذهن را با خواندن و درگیر کردن به موضوعات و تصمیمات، فعال نگه داریم.

سنجش چهارم –  در هر سن می توانیم بیاموزیم

سنجش پنجم – پنجاه درصد هوش ما به خاطر ژن ما است

سنجش ششم – جلوی بیماری «فراموشی» را می گیرد

سنجش هفتم – مغز انسان هر رنگی می تواند باشد. هم خاکستری است. هم به خاطر رگ های خونی، بخش هایی، قرمز دیده می شود. قسمت های سفید هم دارد و در قسمت مرکزی نیز سیاه است. ما معمولا مغز را خاکستری دیدیم چون با مواد نگهدارنده مخصوص، خاکستری می شوند.

سنجش هشتم – مغز فقط تا حوالی سی سالگی رشد می کند

 

 

More from مرد روز
یک ترانه ترکیه‌ایی معترض به وضعیت کشور با ۱۷ خواننده
وضعیت ترکیه و مسائل سیاسی مختلفی که کشور را به جناح های...
Read More