فراخوان دادخواهی ایرانیان سراسر جهان- ۱۸ دی

روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مصادف با ۸ ژانویه، ایرانیان در همه شهرهای ایران و جهان به فقر و اعدام و استبداد اعتراض خواهند کرد.

More from مرد روز
عکس خلافکارهای استرالیا
متهمانِ قرارگاه پلیس سیدنی استرالیا در دهه 1920 در برابر دوربین قرار...
Read More