فراخوان دادخواهی ایرانیان سراسر جهان- ۱۸ دی

روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مصادف با ۸ ژانویه، ایرانیان در همه شهرهای ایران و جهان به فقر و اعدام و استبداد اعتراض خواهند کرد.

More from مرد روز
فرانسه به فینال جام جهانی راه یافت
فرانسه و بلزیک یکی از بهترین بازی های فوتبال را در این...
Read More