نظر سنجی در باره مغز انسان

[Total_Soft_Poll id=”8″] [Total_Soft_Poll id=”10″] [Total_Soft_Poll id=”14″] [Total_Soft_Poll id=”15″] [Total_Soft_Poll id=”16″] [Total_Soft_Poll id=”17″] [Total_Soft_Poll id=”9″] [Total_Soft_Poll id=”19″]

جواب ها

 

How Your Brain Works: Myths and Facts

Sources | Reviewed by Neil Lava, MD on September 29, 2017

More from مرد روز

شرکت سهامی زناکاران

  «شیلا کولهتکار» که سال‌ها در نیویورک‌تایمز و اکثر نشریات معروف انگلیسی...
بیشتر بخوان