نظر سنجی در باره مغز انسان

[Total_Soft_Poll id=”8″] [Total_Soft_Poll id=”10″] [Total_Soft_Poll id=”14″] [Total_Soft_Poll id=”15″] [Total_Soft_Poll id=”16″] [Total_Soft_Poll id=”17″] [Total_Soft_Poll id=”9″] [Total_Soft_Poll id=”19″]

جواب ها

 

How Your Brain Works: Myths and Facts

Sources | Reviewed by Neil Lava, MD on September 29, 2017

More from مرد روز

گران‌ترین نقاش تزئینی ایران

چند وقت پیش، «فرهاد مشیری» گران‌ترین نقاش تزئینی ایرانی که آثارش شهرت...
بیشتر بخوان