اکثریت زنان، کوچکترش را دوست دارند

اندازه آلت تناسلی، اصلی ترین نگرانی مردان ۱۶ تا ۶۵ ساله است ولی تصویر منفی که ما مردان از اندازه آلت داریم فقط در ذهن ما ایجاد شده است. این ما مردان هستیم که فکر می کنیم اندازه عضو جنسی، مساوی با قدرت مردانگی است.

بر اساس تحقیقات مختلفی که تاکنون تهیه شده است زنان نه تنها از آلت بزرگ خوش شان نمی آید و اندازه عضو جنسی، جزو جذبه های اصلی شان نیست بلکه گزارش ها حکایت از این دارد که برای شان می تواند نامطبوع هم باشد.   

این عدم رضایت از اندازه عضو جنسی در بین مردان جوان گاهی شامل ۹۰ درصدشان می شود. ولی در تحقیقات گسترده تر، نزدیک به نصف مردان آرزو می کردند آلت شان بزرگتر می بود. 

ما مردان برای دور زدن این نگرانی، تلاش های متفاوتی را بروز می دهیم تا از ترس و تشویش مان کاسته شود. بعضی ها با تمرین بدنی به افزایش عضلات بدن روی می آوریم تا اطمینان حاصل کنیم که با بزرگ دیده شدن بدن مان، بر اعتماد جنسی خودمان بیافزائیم.

بعضی ها با به رخ کشیدن ماشین کورسی و موقعیت مالی بهتر خودمان را قانع می کنیم که اگر نسبت به اندازه آلت مان اطمینان خاطر نداریم در عوض از بزرگی حساب بانکی مان، مطمئن هستیم. بعضی ها حتی با خوردن داروهای عجیب و جراحی های خطرناک سعی می کنند عملا به افزایش قامت آلت شان برسند.

در صورتی که با وجود همه این درو دیوار زدنها، اکثر زنان بدون اینکه ناچار باشند در برابر ما مردان حرفی بزنند که دل ما را بشکنند بارها در تحقیقات مختلف، تاکید کردند که از اندازه  عضو جنسی شریک جنسی شان راضی هستند. گزارشاتی هم وجود دارد که نشان می دهد زنان اصلا توجهی به قد و قامت عضو جنسی طرف مقابل نمی کنند.

برای زنان پیوند عاطفی و روحی جذاب ترین وجه جنسی می تواند باشد. آنها دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند. برای شان مهم است که ما مردان در رختخواب فقط به فکر خودمان نباشیم. آنها نوازش و بوسه و تحریک همه نقاط حساس جنسی شان و در حقیقت لذتِ کلِ ماجرای همخوابگی را برای رضایتمندی در نظر می گیرند.

 

 

Are You Small Enough?

https://www.menshealth.com/sex-women/a19542972/are-you-small-enough/

Image source

https://www.menshealth.com –  Getty images