اکثریت زنان، کوچکترش را دوست دارند

اندازه آلت تناسلی، اصلی ترین نگرانی مردان ۱۶ تا ۶۵ ساله است ولی تصویر منفی که ما مردان از اندازه آلت داریم فقط در ذهن ما ایجاد شده است.  

بر اساس تحقیقات مختلفی که تاکنون تهیه شده است زنان نه تنها از آلت بزرگ خوش شان نمی آید و اندازه عضو جنسی، جزو جذبه های اصلی شان نیست بلکه گزارش ها حکایت از این دارد که برای شان می تواند نامطبوع هم باشد.   

در بین مردان جوان، عدم رضایت از اندازه عضو جنسی خودشان، گاهی شامل ۹۰ درصدشان می شود و  نزدیک به نصف مردان آرزو می کنند آلت شان بزرگتر می بود. 

ما مردان برای دور زدن این نگرانی، تلاش های متفاوتی را بروز می دهیم: گروهی از ما با تمرین بدنی به افزایش عضلات بدن روی می آوریم بعضی از ما با به رخ کشیدن ماشین گرانقیمت و موقعیت مالی بهتر و بعضی ها حتی با خوردن دارو و جراحی های خطرناک سعی می کنیم به افزایش قامت آلت مان برسیم.

 اکثر زنان بارها در تحقیقات مختلف، تاکید کردند که از اندازه عضو جنسی شریک جنسی شان راضی هستند. گزارشاتی هم وجود دارد که نشان می دهد زنان اصلا توجهی به قد و قامت عضو جنسی طرف مقابل نمی کنند.

برای زنان، پیوند عاطفی و روحی جذاب ترین وجه جنسی می تواند باشد. آنها دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند. برای شان مهم است که ما مردان در رختخواب فقط به فکر خودمان نباشیم. آنها نوازش و بوسه و تحریک همه نقاط حساس جنسی شان و در حقیقت کلِ ماجرای همخوابگی برای شان لذتبخش است.

Are You Small Enough?

https://www.menshealth.com/sex-women/a19542972/are-you-small-enough/

Image source

https://www.menshealth.com –  Getty images

More from مرد روز
در روز مرد، کمی بیشتر قدر ما را بدانید
از حدود 20  سال پیش، روز 19 نوامبر هر سال، به مردان اختصاص داده...
Read More