مسابقه عکاسی از پرندگان

یکی از رشته های که هر ساله تعداد بیشتری از عکاسان آماتور و حرفه ایی را به خود جلب می کند عکاسی از پرندگان است.  این تصاویر متعلق به افرادی است که نامزدهای دریافت جوایز از  مسابقه عکاسی ار پرندگان هستند.

 

More from مرد روز

چرا کفتار ماده، آلت مردانه دارد؟

کفتار خالدار مونث، موجود بی نظیری در طبیعت است چون نه تنها...
بیشتر بخوان