مسابقه عکاسی از پرندگان

یکی از رشته های که هر ساله تعداد بیشتری از عکاسان آماتور و حرفه ایی را به خود جلب می کند عکاسی از پرندگان است.  این تصاویر متعلق به افرادی است که نامزدهای دریافت جوایز از  مسابقه عکاسی ار پرندگان هستند.

 

More from مرد روز
قرص‌ خواب نمی خواباند فقط فراموشی موقت ایجاد می‌کند
بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل...
Read More