مسابقه عکاسی از پرندگان

یکی از رشته های که هر ساله تعداد بیشتری از عکاسان آماتور و حرفه ایی را به خود جلب می کند عکاسی از پرندگان است.  این تصاویر متعلق به افرادی است که نامزدهای دریافت جوایز از  مسابقه عکاسی ار پرندگان هستند.

 

More from مرد روز
دانشمندان هاروارد می خواهند تابش خورشید بر روی زمین را کاهش دهند
آژانس فضایی سوئد مدتی است که روی یک طرح علمی برای کاهش...
Read More