مسابقه عکاسی از پرندگان

یکی از رشته های که هر ساله تعداد بیشتری از عکاسان آماتور و حرفه ایی را به خود جلب می کند عکاسی از پرندگان است.  این تصاویر متعلق به افرادی است که نامزدهای دریافت جوایز از  مسابقه عکاسی ار پرندگان هستند.

 

More from مرد روز

گزارش عکاسی از یک روسپی خانه امریکایی

عکاس امریکایی Marc McAndrews برای این پروژه به مدت ۵ سال از ۳۳ فاحشه...
بیشتر بخوان