مسابقه عکاسی از پرندگان

یکی از رشته های که هر ساله تعداد بیشتری از عکاسان آماتور و حرفه ایی را به خود جلب می کند عکاسی از پرندگان است.  این تصاویر متعلق به افرادی است که نامزدهای دریافت جوایز از  مسابقه عکاسی ار پرندگان هستند.

 

More from مرد روز

مجسمه های بیش از حد واقعی

نگاهی داشته باشیم به آثار چهار مجسمه سازِ مطرح سبک « خیلی...
بیشتر بخوان