مردان و همسران عروسکی

 Benita Marcussen - Men And Their Sex Dolls

عکاس دانمارکی Benita Marcussen تصادفا از طریق یک گروه اینترنتی از وجود مردانی که همگی شان با عروسک های جنسی شان زندگی می کنند آشنا می شود. او بعد از مدتی، آنها را ترغیب می کند که گزارش مصوری از آنها و عروسک های شان تهیه کند.

مردان این گروه با آنکه نمی خواستند اسم شان فاش شود ولی پذیرفتند که با او همراهی کنند چون معتقدند که « همه ماجرا به داشتن یک عروسک جنسی ختم نمی شود»

مردان فوق معتقدند این عروسک ها که بین 6 الی 50 هزار دلار قیمت دارند و طرح شان را از طریق اینترنت، خودشان برمی گزینند دوستان ضروری زندگی شان هستند. آنها به این عروسک ها تکیه می کنند. احساس امنیت می کنند و آنها را از تنهایی در می آورد.

 Benita Marcussen - Men And Their Sex Dolls

2

3

6

7

8

9

10

11

13

14

 

Men And Their Sex Dolls Exposed In New Photo Series (NSFW)

http://www.huffingtonpost.com/2014/11/18/men-and-their-sex-dolls_n_6181660.html

More from مرد روز
ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت
این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت...
Read More