آخرین نوشته علمی «هاوکینگ» در باره وجود جهان‌های موازی است

درست ده روز قبل از مرگش، استیون هاوکینگ، در یک کار مشترک با توماس هرتوگ، مقاله علمی را به محافل علمی ارائه داد. او در مقاله « خروج آرام از گسترش ابدی» به وضوح از احتمال وجود دنیاهای متفاوت با جهانی که می شناسیم دفاع کرد.

بر اساس تئوری بیگ بنگ، بعد از انفجار اولیه ، از ۱۴ میلیارد سال پیش، ستارگان و کهکشان ها با سرعتی شگرف در حال گسترش هستند.

وقتی به اندازه ممکن، همه کهکشانها از هم فاصله گرفتند به نقطه ایی می رسند که انرژی به پایان می رسد و دوباره ذرات سازنده کهکشانها با سرعتی عظیم بر می گردند به فشردگی همان ذره در بیگ بنگ اولیه … که البته احتمالا دارد دوباره یک بیگ بنگ دیگر ایجاد شود و این ماجرا تا ابد تکرار شود.

دیدگاه « گسترش ابدی» بیگ بنگ جهان ما در ضمن می تواند همزمان در کنار جهان های موازی که در ابعاد دیگر هستی وجود داردند اتفاق بیفتد.

آخرین تلاش های ذهن باشکوه « هاوکینگ» دور این موضوع می چرخید که با چه وسایل و امکاناتی می توانیم نشانه ایی از دنیاهای موازی به دست آوریم؟

فرضیه بیگ بنگ های متفاوت و بیشمار حدود 25 سال پیش توسط هاوکینگ و جیمز هارتل مطرح شد. توماس هرتوگ می گوید که از یکی دو سال پیش، با هاوکینگ به این توافق ضمنی رسیدیم که برای فرضیه جهان های موازی، پشتیبانی نظری و علمی تهیه کنیم.

تیم مشترک هاوکینگ و هرتوگ در این مقاله اظهار امیدواری کردند که شاید بتوانند از طریق محاسبه و شناسایی تشعشات به جا مانده از از بیگ بنگ اولیه، قادر به کشف جلوه هایی از بینگ بنگ ها و دنیاهای دیگر بشوند.

Stephen Hawking submitted a final scientific paper 2 weeks before he died — and it could lead to the discovery of a parallel universe

2 Weeks Before Death, Hawking Submitted a Mind-Melting Paper on Parallel Universes

A Smooth Exit from Eternal Inflation

Thomas Hertog works at KU Leuven University in Belgium

 

More from مرد روز
اولین بازی قهرمانه ایران در جام ملت‌های آسیا
تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه خود در رقابت های جام...
Read More