آیا جهان‌های موازی وجود دارند

کل ماجرا از وقتی شروع شد که کوانتم فیزیک از اوائل قرن بیستم به عنوان یک نظریه علمی قابل تجربه، مطرح شد. سئوال اصلی که   تئوری کوانتم ایجاد کرد این بود که چطور یک ذره نظیر فوتان که خودش ذرات ریز نور است می تواند همزمان دو خاصیت ذره و موج را با هم داشته باشد؟

فیزیکدان دانشگاه پرینستون امریکا Hugh Everett در سال ۱۹۵۴ ادعا کرد که اگر قوانین دنیایی که می بینیم، یعنی این جهان مملو از صدها و هزاران میلیارد کهکشان، در خود قوانینی نظیر فیزیک کوانتم دارد که علم فیزیک را نقض می کند پس احتمال اینکه جهان‌های موازی با جهان ما وجود داشته باشد دور از منطق نباید باشد.

برای شروع اجازه دهید به ترسیم نحوه پیدایش جهان خودمان به صورت یک تئوری بپردازیم. جهان ما حدود ۱۴ میلیارد سال قدمت دارد. پیدایش آن با بیگ بنگ شروع شد که انفجار مادهِ بسیار متراکم شده در کمتر از یک ثانیه بود و آغازگر انبساطی که هنوز ادامه دارد.

بر اساس تئوری بیگ بنگ، بعد از انفجار اولیه ، جهان برای ۳۸۰ هزار سال  با دور شدن از هم، خودش را برای تولد ستارگان بزرگ آماده ساخت. کهکشانها از نزدیک به ۱۴ میلیارد سال پیش متولد شدند.

این دنیایی است که می شناسیم و تقریبا از ابتدا و حتی پایانش هم سر در آوردیم. یک نظریه در باره سرانجام جهان می گوید: «وقتی به اندازه ممکن، همه کهکشانها از هم فاصله گرفتند به نقطه ایی می رسند که انرژی به پایان می رسد و دوباره ذرات سازنده کهکشانها با سرعتی عظیم بر می گردند به فشردگی همان ذره در بیگ بنگ اولیه… که البته احتمالا دارد دوباره یک بیگ بنگ دیگر ایجاد شود و این ماجرا تا ابد تکرار شود.

نکته مهم در باره جهان های موازی این است که می گویند بیگ بنگ اولیه فقط در کسری از ثانیه نبوده است و تمام این ۱۴ میلیارد  سال، با سرعتی شگرف، جهان های متعدد به صورتی مداوم در حال تکثیر و دور شدن از هم هستند.

به عبارت خیلی ساده ولی دقیق، ممکن است جهانی باشد که دایناسورها در آن هنوز منقرض نشده اند. یا انسان متحول نشده است. حتی اینکه، به اندازه تک تک تصمیمات و اعمال متفاوتی که هر لحظه انجام دادیم یک جهان دیگر به گونه ایی دیگر ایجاد شده است. عین اینکه بگوئیم یک جهان بدون اختراع مثلا ماشین بخار، از دنیای ما جدا شد و به راه خودش ادامه داد.

به عبارت کاملتر،هر قدمی که بر می داریم یا هر کاری که می کنیم یک جهان دیگر تکثیر می شود که مسیر خودش را  می رود. بر این اساس، با هر تصمیمی نظیر انتخاب شغل تا همسر یا خرید یک کتاب، یک جهان موازی دیگر آفریده می شود که نوع دیگری از ما، در آن به سر می برد که این کارها را نکرده است.

 

 

Is There Another ‘You’ Out There In A Parallel Universe?
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/11/18/is-there-another-you-out-there-in-a-parallel-universe/#7fa47656634f

Do parallel universes really exist?
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/everyday-myths/parallel-universe1.htm

Parallel worlds exist and interact with our world, say physicists
https://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/stories/parallel-worlds-exist-and-interact-with-our-world-say

Physicists Weigh In: Could We Ever Travel to a Parallel Universe?
https://futurism.com/physicists-weigh-in-could-we-ever-travel-to-a-parallel-universe/