مرد هم یک «انسان» است

مرد هم یک «انسان» است. این جمله خیلی ساده، گاهی فهمیدنش زمان می برد و گاهی اصلا درک نمی شود.
مرد من، انسانی است دارای جسم، روح، روان و مغز …

مرد، مثل من نیاز به توجه دارد. نیاز به دوست داشته شدن دارد. نیاز به دریافتِ هدیه و بوسه و صمیمیت دارد.
مرد را باید نوازش کرد. گاهی مثل یک زن باید او را بویید.

مرد توجه می خواهد.
قرار نیست که همه بارهای عاطفی و جسمی و مالی رابطه را به تنهایی به دوش بکشد.

گاهی منت معشوق خود را هم می کشم، تا به او حسِ بهتری از انسان بودنش بدهم. حسی که به او می فهماند که «خواستنی» است که «خواسته» می شود و همیشه او نیست که باید طلب کند.

مرد هم یک «انسان» است.
نقطه.

 

وبلاگ دختر روز

More from فرنگیس
شگردهای ناگزیر برای حفظ رابطه
یکی از پرسش های اساسی در هر رابطه ایی این است که...
Read More