عکس روز – حضرت معطر

saint Eau de Cologne by saide kardar

در یکی از شیک ترین بازارهای سرپوشیده تورونتو، تلاش مداومی وجود دارد که ایده های جدید و خاص  معرفی کنند. گاهی دکه های  موقت مخصوص غذا می گذارند که اصلا معلوم نیست چیست ولی حتما گران است و اسم و قیافه های عجیب دارد. گاهی نیز وسط بازار خیمه های موقت می زنند و مثل این یکی، به تبلیغ یک عطر می پردازند.

به طور سنتی در مسیحیت و در درون کلیسا یک جای چشمگیر و مقدس وجود دارد به نام « آلتر» که مهمترین هنرمندان شهر یا کشور، یک مجسمه یا تابلویی از عیسی یا مریم یا یکی از معصومین و قدیسین را نصب می کنند.این خیمه و بقعه نورانی عطرها خیلی شبیه یکی از آلترهای کلیسای بازار شده بود.

Written By
More from Saide Kardar
دختری با واگن اردک
از مرکز شهر تورنتو قدم زنان رد می شدم که متوجه این...
Read More