عکس روز – حضرت معطر

saint Eau de Cologne by saide kardar

در یکی از شیک ترین بازارهای سرپوشیده تورونتو، تلاش مداومی وجود دارد که ایده های جدید و خاص  معرفی کنند. گاهی دکه های  موقت مخصوص غذا می گذارند که اصلا معلوم نیست چیست ولی حتما گران است و اسم و قیافه های عجیب دارد. گاهی نیز وسط بازار خیمه های موقت می زنند و مثل این یکی، به تبلیغ یک عطر می پردازند.

به طور سنتی در مسیحیت و در درون کلیسا یک جای چشمگیر و مقدس وجود دارد به نام « آلتر» که مهمترین هنرمندان شهر یا کشور، یک مجسمه یا تابلویی از عیسی یا مریم یا یکی از معصومین و قدیسین را نصب می کنند.این خیمه و بقعه نورانی عطرها خیلی شبیه یکی از آلترهای کلیسای بازار شده بود.

Written By
More from Saide Kardar
فیلم تخیلی – علمی Annihilation
بعد از اصابت یک شهاب آسمانی در مزارع اطراف یک فانوس دریایی، محوطه...
Read More