هشت عکس تابستانی تورونتو

Photography by saide Kardar

Written By
More from Saide Kardar
گردشی در شهر هفتاد و دو ملت
تورونتو وقتی قدم می زنی به راحتی صدای گفتگوی بیش از ۵۰...
Read More