ایران، فدای اشک و خنده‌ی‌ تو – سالار عقیلی

ایران …
اگر دل تو را شکستند
تو را به بند کینه بستند
چه عاشقان بی‌نشانی
که پای درد تو نشستند

More from مرد روز
اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟
اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این...
Read More