ایران، فدای اشک و خنده‌ی‌ تو – سالار عقیلی

ایران …
اگر دل تو را شکستند
تو را به بند کینه بستند
چه عاشقان بی‌نشانی
که پای درد تو نشستند

More from مرد روز
مرد باشید و قدم اول را بردارید
۱– به نظر می رسد مردان این دوره و زمانه، علاقه چندانی...
Read More