خبر حذف محسن نامجو و مهناز افشار از صف تظاهرات

مگر آدم بی عیب و خطا وجود دارد که از ورود محسن نامجو و مهناز افشار به صف تظاهرات جلوگیری شد؟

شرکت در تظاهرات سیاسی و اجتماعی حق همه است حتی آنهایی که جرمی مرتکب شدند و یا تازه از زندان آزاد گشته اند. هر حذفی حتی اگر حق باشد به مرور میدان تبعیض را گسترش می دهد.

همه ما درون یک جامعه بحران زده بزرگ شده ایم و لک و پیس آسیب های زندگی روی وجودمان حک شده است. چیزی که بیش از ۴ دهه از ایران گرفته شده تحمل تفاوتها است. ما را نسبت به هم بیرحم کرده اند. در سال ۵۷ اندیشهِ « وحدت کلمه» تسلط داشت و جز خشم و حذف و نابودی وطن، ارمغانی نداشت. الان شاید نوبت « وحدت تفاوتها» است.

آزادی یعنی حق انتخاب ولی بی تردید بعضی از انتخاب های آزاد هم اشتباه خواهد بود. در همه کشورهای آزاد بدون شک انتخاب های غلط و مضر فردی و جمعی صورت می گیرد… تنها فرق این است که تصمیمات غلط مادالعمر نمی مانند چون آزادی انتقاد و بررسی تصمیمات، فرصت تصحیح و تغییر را فراهم می کند.

بد نیست به خودمان یادآوری کنیم که زمین جای آدم های بی عیب و پاک و مقدس نیست. تحولات همراه با ریسک و امکان اشتباه می آیند. بشر اگر اشتباه نمی کرد تمدنش در درون غارها درجا می زد.

#مهسا_امینی

#OpIran

#MahsaAmini

#شهدای_زاهدان

@marderooz

More from مرد روز
بیگانه‌پرست واقعی شما هستید
دست روی زنان وطن بلند نکن ای بیگانه پرست
Read More