ما خارج نشین ها شاخه ایی از درخت تنومند وطن هستیم

برگزارکنندکان جشنواره تیرگان تورونتو

باور کنید هر بار که می شنویم « خارج نشین ها فلانند و بهمان» مثل اینکه گفته باشند شمالی ها چنین هستند و ترک ها چنان…

خارج نشین ها را یک استان وطن بدانید که مثل هرنقطه کشور همه نوع آدمی دارد. ولی در ضمن یک هویت کلی هم دارد و آن وطن پرستی و آرزوی بهروزی برای ایران هست.

حتما خیلی از ما خارج نشینان وطن دومی هم داریم. فرزندان ما در این سرزمین ها به دنیا می آیند. این سرزمین های میزبان، پناهگاه ما هستند. من همه بزرگسالی ام را اینجا طی کردم.

با این وجود، ما خارج نشینان شاخه ایی از درخت وطن هستیم که به خاطر یافتنِ نور آفتاب، به هر سویی کشیده شدیم ولی ریشه ما درخت تنومند و کهنسال وطن است.

در طی این چهار دهه و در حین انواع همهمه های اجتماعی، معمولا دیواری از ما کوتاهتر پیدا نمی شود. یک عده می‌گویند خارج نشین ها از دور می‌گویند لنگش کن… عده ایی مدعی اند طرفدار بمبارانیم. یا دوست داریم ایران تحریم شود… هر روز به هر دلیلی این لقب «خارج نشینِ» غریبانه و بی پناه، مورد بی لطفی قرار می گیرد.

ما خارج نشین ها ده درصد جمعیت ایران هستیم. واقعا هم سعی می کنیم در کشور میزبان، نماینده خوبی برای ایران باشیم. کمترین خلاف و جرایم را داریم. کمترین درصد زندانی ها و معتادان یا حتی بیکاران را داریم … تحصیلات عالیه داریم. دکتر و متخصص، معمار و مهندسان ایرانی در همه جا هستند. راننده اتوبوس، پلیس، وکیل، مشاور خانواده و بقال و نجار و فضانورد سرزمین های میزبان هستیم.

در حین اتفاقات ناگوار نظیر زلزله تا دوران انتخابات تا افشایوضعیت ناهنجار مدیریت سیاسی ایران… در حد ممکن تلاش می کنیم.

سی سال پیش شاید امکانش نبود مهاجران این همه مرتبط و دلبند سرزمین مادری باشیم. من هر هفته تقریبا مجانی با مادرم ویدئویی حرف می زنم. با این سطح از ارتباطات و گسترش هر روزه اش، انگار که در یک شهر دیگر وطن زندگی می کنیم. به همه اخبار مسائل داخلی و هنر و فرهنگ معاصر وطن دسترسی داریم.

به ما احساس گناه ندهید. ما خاطرخواه ایران هستیم. به ما اجازه دهید نظرمان را بی ترس و تهمت و افترا بگوئیم. حتما مستقیما دستی بر آتش نداریم. تحقیر نمی شویم. امنیت و حریم شخصی مان رعایت می شود. بحران اقتصادی، اذیت مان نمی کند.

ولی … ولی زندگی در غربت هم آسان نیست. اینجا هم تقریبا همه ما لحظات تحقیر و محدودیت را تجربه می کنیم. اینجا هم  ما را گاهی خارجی می بینند

ما هر شب معمولا غذای ایرانی درست می کنیم. آخر هفته ها مثل شما به رستوران ایرانی می رویم. سلمانی و دکتر و بساز بفروش ما ایرانی است. ترانه ایرانی می شنویم. روزنامه ایرانی می خوانیم… مدام در باره کشور مادری مان بحث می کنیم.

ما همیشه طرفدار اعتراضات مدنی مردم ایران برای زندگی شرافتمندانه و داشتن مدیریت سالم و کارآمد هستیم

با ما به از این باشید. ما همیشه خیر شما را می خواهیم و  نگران تان هستیم.

More from ونداد زمانی
کشمکش بین سنت و مدرنیته
قصه کوتاه « مینا آسیابان» اثر هنری جیمز، سرگذشت دخترِ یک سرمایه...
Read More