افراد باهوش چطور آدم‌هایی را که دوست ندارند تحمل می‌کنند

از نظر Robert Sutton استاد علوم مدیریت دانشگاه استانفورد، افراد باهوش و خردمند می توانند آدم هایی را که دوست ندارند تحمل کنند چون می دانند:

۱ –  آدم خوب بودن، تعریف های مختلف دارد

بعضی ها به نظر ما بد و ناهنجار می رسند چون چیزهایی برای شان عزیز و مهم است که برای ما نیست. آدمها، به خاطر نوعِ چیزهایی که برای شان عزیز و مهم است آنها را از هم متفاوت می سازد. این تفاوت ها برای بعضی ها نوخوشایند است و جلوه بد به آنها می دهد.

۲ – تحمل دیگران با حذف و انکارشان فرق دارد

یک مدیر خوب باید مراقب هزینه ایی باشد که بابت خوش آمدنش نسبت به افراد بی خطر، بی تفاوت و آسان گذر باید بپردازد. چون یک نفر که مدام انتقاد می کند و سطح توقعش در کار تیمی بالا است شاید آدم مطبوعی نباشد ولی وجودش برای شرکت می تواند برکت باشد.

۳ – سطح توقع خودشان را می توانند مهار کنند

توقع غیرواقعی از دیگران داشتن یک رفتار معمول است. ما از دیگران توقع داریم همان واکنشی را به خرج دهند که از ما سر می زند. ولی درک توقع از خود باعث می شود توقع کمتری از دیگران داشته باشیم.

4- تنفر از دیگران به خاطر تنفر از خود

افرادی هم هستند که با کمترین واکنش و رفتار، ما را عصبی می کنند. ما به شدت از کارهای شان ناراضی هستیم و هر عمل شان از دید ما ناپسند است چون رفتارشان عین خود ما است. روبرو شدن با آدم هایی که اشتباهات شبیه خودمان را مرتکب می شوند ناخواسته ما را از آنها متنفر می سازد.

 

 

How Smart People Deal With People They Don’t Like

http://www.lifehack.org/294859/how-smart-people-deal-with-people-they-dont-like

Featured photo credit: sachman75via flickr.com

 

 

More from مرد روز

هنرِ مجذوب ساختن دیگران

توانایی تاثیر و جذب دیگران، قدرت زیبایی است که به هر انسان...
بیشتر بخوان