پدر یک دختر بودن

واقعا و عملا، تجربه پدر یک دختر بودن، به من و  پدرانی که می شناسم این فرصت را داد که نرم تر، عاطفی تر و حتی شخصیت شان، زنانه تر شود.

داشتن دختر شاید مردان را محطاط تر می‌کند. پدرانِ به خاطر آینده دختران شان، امیدوارند جامعه از مردانِ نجیب تر و جوانمردتر ساخته شده باشد.

مردان دختردار امکان اینکه به فمینیسم و تعریف عمومی اش مثبت بنگرند شاید زیادتر است چون به خاطر دخترشان هم که شده عجالتا خواهان امکانات و جامعه برابر برای دخترشان هستند

من با تمام وجود امیدوارم دخترم و همه دختران و پسران سیاره ما، راحت، محترم و با اعتماد به نفس، از فرصت زندگی به نحو احسن بهره ببرند.

عکس متعلق به سال ۲۰۰۷ می باشد.

More from ونداد زمانی
بازگشت معنویت به جهان دلسرد از مذهب و تکنولوژی
برای انسان معاصر خیلی راحت است که معجزه و قدرت های جادویی...
Read More