پدر یک دختر بودن

واقعا و عملا، تجربه پدر یک دختر بودن، به من و  پدرانی که می شناسم این فرصت را داد که نرم تر، عاطفی تر و حتی شخصیت شان، زنانه تر شود.

داشتن دختر شاید مردان را محطاط تر می‌کند. پدرانِ به خاطر آینده دختران شان، امیدوارند جامعه از مردانِ نجیب تر و جوانمردتر ساخته شده باشد.

مردان دختردار امکان اینکه به فمینیسم و تعریف عمومی اش مثبت بنگرند شاید زیادتر است چون به خاطر دخترشان هم که شده عجالتا خواهان امکانات و جامعه برابر برای دخترشان هستند

من با تمام وجود امیدوارم دخترم و همه دختران و پسران سیاره ما، راحت، محترم و با اعتماد به نفس، از فرصت زندگی به نحو احسن بهره ببرند.

عکس متعلق به سال ۲۰۰۷ می باشد.

More from ونداد زمانی

مردم وحشت زده معلوم است فرار می‌کنند

چه کار کنند؟ وحشتزده اند. اعتمادی نه به آمار حکومت در باره...
بیشتر بخوان