پدر یک دختر بودن

واقعا و عملا، تجربه پدر یک دختر بودن، به بعضی از مردان این فرصت را می دهد که نرم تر، عاطفی تر و حتی شخصیت شان زنانه تر شود.

داشتن دختر شاید مردان را محطاط تر می‌کند. پدرانِ به خاطر آینده دختران شان، امیدوارند جامعه از مردانِ نجیب تر و جوانمردتر ساخته شده باشد. شاید اگر صریح باشم مردان بدبینی کمتری خواهند داشت به فمینیسم و تعریف عمومی اش که آرزوی جامعه‌ایی برابر برای زنان و مردان دارد.

من با تمام وجود امیدوارم دخترم و همه دختران و پسران سیاره ما، راحت، محترم و با اعتماد به نفس، از فرصت زندگی به نحو احسن بهره ببرند.

عکس متعلق به سال 2007 می باشد.

More from ونداد زمانی

نمایش خرده جنایت های زن و شوهری – تورونتو

تورونتو به دلایل مختلف این امکان را دارد تا پایتخت دوم ایران شود،...
بیشتر بخوان