نمودار شادی بشر

بله، شادبودن در بین انسانها، شبیه هم نیست. بعضی ها به دنبال موفق بودن هستند. بعضی ها داشتن دوستان صمیمی، ثروت زیاد، عشق و خانواده یا رسیدن به آرزوهای شان را دلیل شادی خود می دانند. بعضی ها هم حتی با بی نیازی شادند و … ولی با وجود همه تفاوت ها، بررسی جهانی نشان داده است حوالی ۲۰ سالگی، شادترین دورانی است که بشر از آن یاد می کند.

از همان دوره اوج شادی فروکش می کند تا آنکه در قبل از ۵۰ سالگی، کفگیر خشنودی به ته دیگ می خورد. اما از همان میانسالی به بعد، دوباره شاهد افزایش شادی در بین انسانها هستیم. نموداری که شبیه تابلو دور زدن در قوانین رانندگی است.

نمودار خرسندی که دانشمندان به دست آورده اند نتیجه سنجشی است که از اطلاعات جمع آوری شده از ۱.۳ میلیون نفر ایجاد شده است. نتیجه ایی که ۵۱ کشور را شامل می شود. شرکت کنندگان این سنجش جهانی بین ۲۰ الی تا ۹۰ ساله بودند.

نموداری که شکل «U» به خود می گیرد مدلی از شناخت شادی بشر است که  از ۳۰ سال پیش در امریکا، توسط دو محقق امریکاییثبت شده است ولی تحقیق بین المللی جدید، به آن موقعیتی گسترده تر در اجتماعات بشری داده است.

معمولا در دوران میانسالی  است که بشر متوجه می شود از نظر شغل و حرفه، به نقطه ایی می رسد که باید بپذیرد به هر آنچه که هست گردن نهد. ترس از نزدیک شدن به مرگ و سپری شدن نیمی از عمر نیز ضربه جدی به روحیه شان می زند.

در میانسالی، انسانها بیشتر از همیشه مشغول مقایسه وضعیت خود با دیگران می شوند. بحران های مالی در این دوره بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. آنها هم که پدرو مادر هستند باید در درون خانه با فرزندان نوجوان که دوره دشواری را طی می کنند سر و کله بزنند. طلاق نیز در این دوره بیشتر از همیشه خودنمایی می کند.

نکته جالب در باره این نمودار این است که شامپانزه و اورانگوتان نیز، غمگین ترین دوره سنی شان، میانسالی است.

مهمترین دلیلی که باعث افزایش خرسندی بعد از میانسالی می شود تغییر نگاه به زندگی است. آدم ها از ۵۰ سالگی به بعد، بیشتر از همیشه بر روی لحظه کنونی زندگی شان تاکید می ورزند و سعی می کنند از لحظات در حال سپری شدن، بیشترین لذت را ببرند.

 

Want to Know What Age You’ll Be Happiest? Check out This Chart by PHILIP PERRY
http://bigthink.com/philip-perry/want-to-know-what-age-youll-be-happiest-check-out-this-chart
Article Image
Credit: Getty Images.

More from مرد روز
ماجرای دو راهب بودایی و زن جوان
دو راهب بودایی که یکی شان مسن و دیگری جوان بود در یک...
Read More