نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز

هفت آرایشگر و مدل موی مردانه جدید

مجله « سالن» در باره انواع سلیقه های اصلاح موی سر و آرایشگری...
بیشتر بخوان