رنجی که افراد حسود و شکاک می برند

شاید خیلی از شما در دورانی از زندگی با حس شوم و فلج کننده حسودی روبرو شده اید. حسودی و شک به همسر و دوست و همکار نه قیافه می شناسد، نه قدرت و نه منطق… آشناترین تعریف از موقعیت یک آدم حسود و شکاک این است که بگوئیم طلسم شده است.

عصب شناس ژاپنی Hidehiko Takahashi می گوید قسمت قدیمی تر مغز ما در یک نقطه به نام insula مسئول ایجاد احساسِ غیض و انزجار و ترس و حتی خشم است.  تصورات یک آدم حسود وقتی که مثلا همسرش را در آغوش یک نفر دیگر تجسم می کند چنان استرسی تولید می کند که واقعا احساس درد فیزیکی در همه بدنش ایجاد می کند.

بدتر از همه چشمان سرگردان و نامطمئن فرد حسود است که سرشار از رقت و ترس و تردید است. چشمانی که لحظه ایی آرام و قرار ندارد و مدام  با دقت دردآوری به دنبال تائید حس حسودی است. چشمان مضطربی که از بس به دنبال نشانه های خیانت و دروغ هستند انگار مدام جلوی آتش نگاه داشته شده اند.

شدت هجوم عصب های تهدید شده و نگران در افراد شکاک و حسود به  افزایش ضربان قلب می انجامد و با خود فشار خون را به سرعت بالا می برد. قلب یک انسان حسود هم از غم و تهدید همیشگی به درد می آید و هم به خاطر این همه استرس، خسته و در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.

بدتر از همه این است که فرد حسود همه درد و عذابی که می کشد به خاطر هیچ است. بخش عمده دلایلی که باعث حسادت یک فرد می شود ترکیبی است از ترس از دست دادن چیزی که خیلی دوست دارد و توهماتی که در ذهن خود فرد حسود وجود دارد.

 

4 Physical Effects Jealousy Has on Your Body

 Step To Health

 

More from مرد روز
درک زن سخت است و شیرین
این عکسها یادآور یک رمز و راز همیشگی است که مدام در...
Read More