دو حالت جنسی اتاق پذیرایی

این ویدئوهای چند ثانیه ایی نشان می دهد لازم نیست رابطه زناشویی فقط در تختخواب صورت بگیرد. مبل اتاق نشیمن یا ایستاده بین درگاهی نیز می شود خاطره خوب زناشویی ایجاد کرد.

image source
http://www.cosmopolitan.com/sex-love/positions/

More from مرد روز

آئین مرد شدن در یک قبیله افریقایی

قوم Pokot جمعیت حدود 600 هزار نفری دامدار در کشور کنیا هستند...
بیشتر بخوان