دو حالت جنسی اتاق پذیرایی

این ویدئوهای چند ثانیه ایی نشان می دهد لازم نیست رابطه زناشویی فقط در تختخواب صورت بگیرد. مبل اتاق نشیمن یا ایستاده بین درگاهی نیز می شود خاطره خوب زناشویی ایجاد کرد.

image source
http://www.cosmopolitan.com/sex-love/positions/

More from مرد روز
عکاسی و زیبایی زن
http://www.emptykingdom.com/featured/greg-ponthus/ http://www.emptykingdom.com/featured/tuane-eggers/ http://www.emptykingdom.com/featured/yovcho-gorchev/ http://www.emptykingdom.com/featured/amanda-fordyce/ http://www.emptykingdom.com/category/photography/
Read More