دیسیپلین معنوی مردانه

ما مردان مدام در حال دویدن هستیم. ما اهل رقابت و بلندپروازی و افزایش قدرت و موقعیت هستیم. طبیعی است که به همان اندازه هم برای محافظت هر آنچه که به دست آورده ایم هزینه کنیم.

طبیعت ما مردان را پرانرژی، پر سر و صدا و پر از تمنا ساخته است. این همه شلوغی و نیاز، روح ما را خسته و سرآسیمه می سازد. ما مردان احتیاج به لحظات خلوت و سکوت داریم تا فرصتی فراهم کنیم برای نقب زدن به درون روح و روان خودمان …

ما مردان  بهتر است قادر باشیم گاهی از خانه شلوغ درونی مان دور شویم. مدام پریشان و مضطرب و محتاج نباشیم. هورمون تستوسترون تاثیر عمیقی در رفتار و تصمیم گیری های ما دارد. هورمونی که کارش تنش و خروش است و با همه خوبی ها و قدرت مورد نیاز مردانه ایی که ایجاد می کند ما را خسته و پریشان و بیش از حد حساس می سازد.

مرد بودن آسان نیست. بخش بزرگی از زندگی ما براساس توقعی که دیگران از ما دارند سمت و سو می گیرد. همه ما حتما عاشق این نقش مردانه هستیم و از آن لذت هم می بریم. ولی شاید وقتش رسیده است به دنبال تهیه یک دیسیپلین معنوی هم باشیم تا به دور از دویدن های همیشگی، به آرامش شخصی هم برسیم…

 

René Magritte – Moonlight Architecture, 1956

More from ماهان طباطبایی
ویژگی اصلی نوع بشر« آینده‌نگری» است
ویژگی اصلی نوع بشر« آینده‌نگری» است
Read More