دیسیپلین معنوی مردانه

 

همه ما مردان مدام در حال دویدن هستیم. مدام در حال به دست آوردن و قدرت گرفتن و محافظت از هر آنچه که به دست آورده ایم.

طبیعت ما مردان را پرانرژی، پر سر و صدا و پر از تمنا ساخته است. این همه شلوغی و نیاز، روح ما را خسته و سرآسیمه می سازد. ما مردان احتیاج به لحظات خلوت و سکوت داریم تا فرصتی فراهم کنیم برای نقب زدن به درون روح و روان خودمان …

ما مردان  بهتر است قادر باشیم گاهی از خانه شلوغ درونی مان دور شویم. ما بهتر است مدام پریشان و مضطرب و محتاج نباشیم.

رسیدن به خلوت شخصی، مستلزم سه شرط است. ۱) دوری گزیدن از دیگران در حین زندگی اجتماعی با آنها  ۲)  به سکوت رساندن نداهای درونی ۳ ) خاموش و بی نیاز ساختن همه انگیزه های ناخواسته و تحمیلی…

مرد بودن آسان نیست. بخش بزرگی از زندگی ما براساس توقعی که دیگران از ما دارند سمت و سو می گیرد. همه ما حتما بنده و برده این نقش مردانه نیز هستیم و از آن لذت هم می بریم. ولی شاید وقتش رسیده است گاهی نفس عمیقی بکشیم و به دور از دویدن های همیشگی، به سکوت شخصی هم فکر کنیم. به روبرو شدن تنهای خودمان با طبیعت…

 

René Magritte – Moonlight Architecture, 1956

More from ماهان طباطبایی

حذف فعالیت فیزیکی از زندگی بشر

از حدود 200 سال پیش، کار اصلی اکثریت بشر به تدریج از درون...
بیشتر بخوان