معرفی زنان یوگای لخت

یوگای لخت در اصل نوعی از تمرین بدنی و ذهنی است که از طریق هندوئیسم وارد دنیای معاصر و بخصوص غرب شده است. مومنین این شیوه از تمرین و تمرکز، لخت بودن را نمایشی از وارستگی و دور بودن از نیازهای دنیوی می دانند. یونانیان قدیم به آنها لقب فیلسوفان لخت یا « جیمنوسوفیست» داده بودند.

علاقه زنان به یوگای لخت از آلمان شروع شد. حدود نیم قرن پیش در دوران هیپی ها، در امریکا شیوع پیدا کرد. بعدها یوگای لخت مردان هم شکل گرفت که برای مدتی جزو کلوپ های مردان گی بود. اما پس از مدتی در بین مردان معمولی هم طرفدار پیدا کرد.

این روزها کلاس های لخت یوگا به مردان و زنان شهرهای بزرگ کمک می کند به صمیمیتی برسند که معمولا بعد از سکس در افراد ایجاد می شد بدون اینکه نیازی به رابطه جنسی داشته باشند. زنان و مردان مجرد از طریق این ورزش معنوی به نیازهای عاطفی خود پاسخ می دهند.

A post shared by Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) on

 

A post shared by Sachiko (@esschiko) on

 

A post shared by @sugkipa on

 

A post shared by Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) on

 

A post shared by Jennifer Mergler (@jlmergler) on

 

A post shared by @1111angel on

 

A post shared by Jennifer Mergler (@jlmergler) on

 

A post shared by ? Arabella S (@arabella_harriet) on

 

A post shared by Sabina (@sabinkaps) on

 

A post shared by Steffi Kruse (@miss_interpol) on

 

A post shared by IuliaFit ?? (@iuliafit) on

 

A post shared by Lucija (@luci_jazz) on

 

A post shared by IuliaFit ?? (@iuliafit) on

 

A post shared by Sara Žitnik (@twisted_sarazit) on

 

https://www.menshealth.com/guy-wisdom/instagram-trend-naked-yoga-women/slide/10

More from مرد روز
ترانه های پسر بد، دختر بد
شاید مضمون ترانه های پسر بد، دختر بد یکی از چند موضوع انگشت شمار...
Read More