ترانه غمگین برای این روزهای دنیا

آهنگساز و خواننده انگلیسی Paolo Nutini غمگین تر از این نمی توانست روزگار نفرت و خشونت و نگرانی بشر را توصیف کند.  ویدئو ساخته حسین منفردی است

ما شخصیت های قابل ستایش ساکن شهرها class=”text_exposed_show”>
شعله ها ولی از این سرکش تر نمی شود
فکر می کنیم با یافتن خدا و مذهب
نجات یافتاگانیم
اما هیچکس٬ هیچ فردی
نمی تواند ما را بالاتر از آسمان فلزی
از عشق و نفرت ببرد
درون این آسمان فلزی محبوسیم و زندگی از روی دیوارها می چکد
کابوس خفه شدن
با توهم عمومی٬ سیراب مان می کنند
نگذار وجودت را ماشینی کنند
ما می توانیم از این آسمان فلزی عبور کنیم و …

We are proud individuals living on the city
But the flames couldn’t go much higher
We find gods and religions to
To paint us with salvation
But no one
No nobody
Can give you the power
To rise over love
And over hate
Through this iron sky
That’s fast becoming our minds
Over fear and into freedom
Oh, that’s life
Left dripping down the walls
Of a dream that cannot breathe
In this harsh reality
Mass confusion spoon fed to the blind
Serves now to define our cold society
From which we’ll rise over love
Over hate
From this iron sky
That’s fast becoming our minds
Over fear and into freedom
You just got to hold on!
You just got to hold on!
Oh oh oh oh
(To those who can hear me, I say, do not despair
The misery that is now upon us is but the passing of greed
The bitterness

 

More from ونداد زمانی
دو رفتار ناهنجار در اسکار امسال
جلوی چشم صدها میلیون نفر یک کتک کاری صورت می گیرد. بی...
Read More