انقلاب ۵۷ یک جیغ بنفش بود


اتفاقات سال ۵۷ جیغ بنفشی بود که توسط اقشار و ایده های متعلق به دنیای سنتی در سراسر ایران صدای مخوفش به گوش رسید و در همان سالهای اولیه تبدیل به استبداد فاسد و جنایتکار شده است.

در طی ۴ دهه گذشته همه تخیلات و تصورات مربوط به اخلاق و شیوه معیشت دنیای قدیم که به زور بر کشور تحمیل شده بود ناکارایی و غیرواقعی بودن شان برای شهروندان سراسر کشور عیان شد.

حکومت اسلامی نماینده صریح دنیای سپری شده با تمام وجود شکست خورد و برای بقایش فقط کشت و غارت کرد. برای همین با دست خودشان ریشه بیگانه پرستی شان در ایرانزمین را خشک کرده اند.

سوال اساسی این است که چرا چپ سنتی ایران و ارتجاع مذهبی مشترکا جیغ بنفش سر دادند؟ چون آنها نیز با واقعیتهای اساسی جوامع معاصر یعنی آزادی احزاب، آزادی رسانه و آزادی فردی در تضاد هستند.

More from ونداد زمانی
تعریف عشق از دید اریک فروم
واقعا عشق چیست؟ چه تفاوتی بین عشق به خویشتن و دیگری وجود...
Read More