انقلاب ۵۷ یک جیغ بنفش بود


اتفاقات سال ۵۷ جیغ بنفشی بود که توسط اقشار و ایده های متعلق به دنیای سنتی در سراسر ایران صدای مخوفش به گوش رسید و در همان سالهای اولیه تبدیل به استبداد فاسد و جنایتکار شده است.

در طی ۴ دهه گذشته همه تخیلات و تصورات مربوط به اخلاق و شیوه معیشت دنیای قدیم که به زور بر کشور تحمیل شده بود ناکارایی و غیرواقعی بودن شان برای شهروندان سراسر کشور عیان شد.

حکومت اسلامی نماینده صریح دنیای سپری شده با تمام وجود شکست خورد و برای بقایش فقط کشت و غارت کرد. برای همین با دست خودشان ریشه بیگانه پرستی شان در ایرانزمین را خشک کرده اند.

سوال اساسی این است که چرا چپ سنتی ایران و ارتجاع مذهبی مشترکا جیغ بنفش سر دادند؟ چون آنها نیز با واقعیتهای اساسی جوامع معاصر یعنی آزادی احزاب، آزادی رسانه و آزادی فردی در تضاد هستند.

More from ونداد زمانی
اعتراضات مردم ایران همیشه با بی اعتنایی بین المللی روبرو بوده‌است
غرب تاکنون در باره تظاهرات مردم ایران واکنش موثر نشان نداد. انگار...
Read More