چهار درخواست زنان در اتاق خواب

اکثر مردان به دلیل تستوسترون و هیجانی که با دیدن زن لخت در بستر، نصیب شان می شود اولین عکس العمل غریزی شان این است که مثل یک ماشین، حرکاتی منظم و قدرتمند و با شتاب زیاد، انجام دهند. اتفاقی که معمولا فقط خیلی سریع، خودشان را  تنها به آخر خط می رساند.

مهمتر از هر چیز، مردان کافی است بدانند که:

۱- اکثر زنان دو برابر بیشتر از ما مردان، برای داغ شدن، وقت نیاز دارند

۲- برای زنان کل ماجرای اتاق خواب از لحظه نخست تا آخر، جذاب و دوست داشتنی است.

۳- بیشتر زنان، هیچ اصراری ندارند که مردان فقط با دخول آلت جنسی خود، آنها را ارضا شوند.

۴- برای بسیاری از زنان، نوازش و تماس با لبه های واژن و بویژه کلیتوریس، تحریک کننده ترین اتفاق درون رختخواب است.

تحریک و آمادگی عاطفی زنان در اتاق خواب اگر به خوبی صورت بگیرد زنانگی شان را کاملا بیدار خواهد کرد و  به مردان سطح  بسیار جذابتری از سکس را بروز می دهند.

The #1 Thing She Wants In Bed Will Make Sex Better For You, To

http://www.menshealth.com/sex-women/why-cuddling-makes-sex-better

image source
https://i.pinimg.com

More from مرد روز
ترانه‌ای که به دنیای سپهری نزدیک شد
سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی...
Read More