سه جنبه تاریک شخصیت آدم‌های موفق

همه متعجبیم از اینکه چرا آدمهای بد، همیشه جزو تصاحب کنندگان اصلی قدرت و دارایی های جامعه هستند.  روانشناسان ولی تعجبی از این بابت ندارند چون مدتی است موفق به شناسایی سه جنبه تاریک شخصیت انسانها شده اند.

بر اساس این نظریه، ترکیب سه خصلت منفی « خودشیفته، فریبکار و بی وجدان» باعث می شود آدمها، از اعتماد به نفس و قدرت سوء استفاده زیادی برخوردار شوند.

خودشیفتگی یا narcissism اجازه می دهد افراد فکر کنند موفقیت و برتری، حق طبیعی شان است و برای همین به خودشان جرئت می دهند به هر شکل ممکن آن را به دست آورند.

شارلاتانها یا Machiavellianism، افراد دیگر را در موقعیتی قرار می دهند که تصمیمات درست اتخاذ نکنند.

خصلت بی وجدانی یا psychopathy، عین یک برگ همیشه برنده عمل می کند چون هیچ احساس ترحمی برای صدمه زدن و گمراه کردن دیگران از خود نشان نمی دهد.

ترکیب سه جنبه تاریک شخصیت، باعث می شود افراد سنگدل و بی رحم بشوند و فقط به فکر منافع خود باشند.

سواستفاده از دیگران به وسیله سه خصلت منفی می تواند خیلی راحت باشد چون خودشیفته ها، هدف دیگری جز منفعت خود، سراغ ندارند. ماکیاویلنیست ها، کارشان دروغ و فریب است و بی وجدان ها مطمئن خواهند بود که هر وسیله لازم برای پیشبرد مقصودشان، استفاده می شود.

بشر از همان ابتدا یاد گرفت که با استفاده از خصلت های منفی The Dark Triad می تواند به منبع غذایی بیشتر، به تولیدمثل بیشتر و احترام و جا گرفتن در سلسله مراتب مهم تردست یابد.

 

Confused About Successful Jerks? Get to Know the Dark Triad

IMAGE SOURCE

TriadBlog

 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
خوشبینی یعنی اعمال خوب حتما اتفاق می افتند
خانم Segerstrom استاد رشته روانشناسی دانشگاه کنتاکی امریکا می گوید: « خوشبینی...
Read More