همه دنیا برای مردان یک زندان است

همانقدر که کلمه جنگ مترادف است با مرگ و میر مردان، زندان هم اولین تصویر واقعی که ایجاد می کند تجمع مردان بدبخت و فقیری است که به دلیل نبود امکانات تربیتی، آموزشی و مالی، در زندان های جهان به سر می برند. از جمعیت حدود ۲ میلیونی زندانیان امریکا فقط ۵ درصدشان زن هستند. از ۸۴ هزار زندانی انگلیس، ۸۰ هزار نفرشان مرد هستند.

بدتر از همه وقتی بود که اصلا سیستم زندان به تعبیر امروزه وجود نداشت. حکومتها تا همین ۵ قرن پیش در همه جای جهان اصلا امکان و فرهنگ نگهداری درازمدت زندانیان را نداشتند و بسیاری از مردان به خاطر کوچکترین جرائم اعدام می شدند.

اما در فاصله زندان موقت بدوی و زندان های طولانی کنونی دوره ایی وجود داشت به نام « تبعید مجرمین» که شروع  آن مصادف با استعمار قاره های تازه کشف شده توسط اروپائیان بود. پرتغالی ها اولین ها بودند که مجرمین  کشور را به سرزمین های استعماری تبعید می کردند تا از آنها برای هموار ساختن مستعمره، بیگاری بکشند.

بعدها فرانسوی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها و حتی روس، ژاپن و چین نیز به جرگه تبعیدکنندگان مجرمین پیوستند. گسترش تبعید مجرمین که از اواسط قرن ۱۷ شروع شد وقتی به اوج خود در اوائل قرن ۱۹ رسید که برده داری توسط فرانسه و بعد انگلیس غیرقانونی شد. از آن پس نیاز به نیروی کار تقریبا مجانی، باعث شد تا جمعیت های بالای ۱۰۰ هزار نفری مجرمین و اکثرا مرد، به سمت استرالیا و امریکا و سایر مستعمره ها سرازیر شود.

All the World’s a Prison

https://www.historytoday.com/clare-anderson/all-worlds-prison

https://www.prisonpolicy.org/graphs/genderinc.html

https://www.quora.com/Why-did-England-send-convicts-to-Australia-toward-the-end-of-the-18th-century

More from ونداد زمانی

ژاپنی ها و عشق شان به لحظه آه و افسوس

هر ملت و اجتماعی بویژه اگر تمدن کهنسالی داشته باشد برای خود...
بیشتر بخوان