مدل موی اصیل دخترانه در فلورانس

R 3

وقتی در ایستگاه قطار فلورانس منتظر قطار بعدی که قرار بود ما را به ونیز ببرد بودیم متوجه ماشین های اتوماتیک خرید بلیط قطار شدیم که در کنار هر کدم شان یک دختر ایتالیایی ایستاده بود.

دختران  کارمند اداره قطار گویا به مسافرین کمک می کردند تا از ماشین تازه نصب شده بلیط شان را بخرند. نکته جالب توجه مدل موهای هم شکل آنها بود. نمی دانم آیا مدل موی دم اسبی به هم بافته شده دختران ایستگاه قطار تصادفی بود یا بخشی از تصویری بود که قطار سراسری در فلورانس به خاطر  توریست ها تدارک دیده بود؟

More from ونداد زمانی
جنگ و مقاومت مسلحانه عملا به ضرر ملت‌های مظلوم است
بحران فلسطین، هنگ کنگ، کشمیر، یغور، افغانستان و دهها سرزمین اذیت شده...
Read More