عکاس سرزمین عجایب

عکاس آلمانی Frank Kunert حدود یک ماه روی ساختن ماکت های کوچک از موضوعات مورد علاقه اش وقت می گذارد. او با رندی خاصی، از یک ساختمان یا محل، تصویری معمولی عرضه می کند ولی با کمی دقت متوجه شیطنت هایش می شوید.

Kunert’s upcoming solo exhibition at the Museum Boppard from September 10 to January 28, 2018 shares the same name as his most recent photo book, Wunderland. You can view more of his miniature works and past photo books on his website. (via Cross Connect Magazine)

More from مرد روز

بیماری که وادارم کرد فکر کنم پیغمبر هستم

روزی که باور کردم پیغمبر هستم خانه ام را ترک کردم و...
بیشتر بخوان