عکاس سرزمین عجایب

عکاس آلمانی Frank Kunert حدود یک ماه روی ساختن ماکت های کوچک از موضوعات مورد علاقه اش وقت می گذارد. او با رندی خاصی، از یک ساختمان یا محل، تصویری معمولی عرضه می کند ولی با کمی دقت متوجه شیطنت هایش می شوید.

Kunert’s upcoming solo exhibition at the Museum Boppard from September 10 to January 28, 2018 shares the same name as his most recent photo book, Wunderland. You can view more of his miniature works and past photo books on his website. (via Cross Connect Magazine)

More from مرد روز
هشت GIFs هفته
http://gifsec.com/
Read More