کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و رهبر کره شمالی روح شان خبر ندارد چه تراژدی مخوفی، دنیا را تهدید می کند.

More from مرد روز
ترانه های پسر بد، دختر بد
شاید مضمون ترانه های پسر بد، دختر بد یکی از چند موضوع انگشت شمار...
Read More