کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و رهبر کره شمالی روح شان خبر ندارد چه تراژدی مخوفی، دنیا را تهدید می کند.

More from مرد روز
Adnan Oktar پلی بوی مذهبی ترکیه دستگیر شد
شخصیت غیرعادی ولی قدرتمند عدنان اوکتار در طی دهها سال گذشته مدام...
Read More