کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و رهبر کره شمالی روح شان خبر ندارد چه تراژدی مخوفی، دنیا را تهدید می کند.

More from مرد روز
چرا اکثریت جوامع زمین به سمت لغو اعدام می روند؟
لغو اعدام مزایا و فرخندگی اش هزاران برابر بیشتر از استثناهایی است...
Read More