کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و رهبر کره شمالی روح شان خبر ندارد چه تراژدی مخوفی، دنیا را تهدید می کند.

More from مرد روز
پیوند کامل صورت در ۶۵ سالگی
هفت سال از تصادف وحشتناکی که حین شکار برای Maurice Desjardins اتفاق...
Read More