دویدن، احساس نشئگی، هوشمندی و آرامش می‌آورد

آخرین تحقیقات نشان داده است که هر یک ساعت دویدن، هفت ساعت بر طول عمر انسان می افزاید. این یعنی به طور متوسط ، قلب دونده ها، سه سال بیشتر عمر خواهد کرد. اما به غیر از فوائد جسمی، اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به تاثیراتی که دویدن بر روی مغز انسان ایجاد می کند:

دویدن بسیار سریع و افزایش هشیاری

در این تحقیق، به دوندگان نوجوان گفته شد که در طی یک دویدن ده دقیقه ایی، تا سر حد ممکن شتاب بگیرند. بعد از دویدن، در برابرشان، تست های قرار دادند که توانایی درک و شعور را مورد سنجش قرار می دهد. نتیجه این سنجش ها را با روزهای دیگری که دوندگان به میل خودشان می دویدند قرار دادند و پی بردند که تمرین توام با  دویدن های پرشتاب، منجر به هشیاری ذهنی بیشتر شده است. 

دویدن و نشئگی طبیعی

مطالعات مختلفی در باره احساس نشاط و خشنودی بعد از دویدن وجود دارند ولی در این تحقیق، به ثبت تغییرات شیمیایی درون مغز قبل و بعد از دویدن، حکایت از افزایش «اندرفین» داشته است. تغییر شیمیایی که مشابه احساسی است که از کشیدن ماری جوانا در مغز بوجود می اید.

دویدن باعث آرامش و فاصله گرفتن از تشویش و نگرانی های بیش از حد می شود. ضمن دویدن، احساسات هر لحظه متغیر، در مغز کاهش می بابد و احساس آرامش نسبی در بدن ایجاد می شود.  در بررسی  فوق، متوجه شده اند که سلول های مغزی بیشتری توسط بدن تولید شده اند.

 دویدن باعث تغییر سیمکشی درون مغز می شود

تصاویر تهیه شده از مغز دوندگان، بلافاصله بعد از دویدن نشان داد که قابلیت ذهنی و شعوری شان برانگیخته و هشیار شده است. به این معنی که در حین دویدن، ذهن از شفافیت، تمرکز و کنترل بهتری برخوردار است

 عکسبرداری مغز دونده های جوان که برای مسابقه دو  طولانی مدت تمرین می کنند نشان داده است که باعث تبادل اطلاعات بیشتر یاخته های مغزی در همه نقاط مغز بخصوص در بخش حافظه و کنترل رفتار می گردد.

 

https://digest.bps.org.uk/2017/04/19/10-ways-that-running-changes-your-mind-and-brain/

 By Christian Jarrett

–Image via Giphy.com

 

More from مرد روز