دویدن احساس نشئگی، هوشمندی و آرامش می آورد

آخرین تحقیقات در باره تاثیرات تمرین بدنی بر روی بیماری های قلبی، نشان داده است که هر یک ساعت دویدن هفت ساعت بر طول عمر انسان می افزاید. این یعنی به طور متوسط ، قلب دونده ها، سه سال بیشتر می تپد. اما به غیر از لیست فوائد جسمی، اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به تحقیقاتی که دویدن بر روی مغز انسان ایجاد می کند:

دویدن بسیار سریع و افزایش هشیاری

در این تحقیق، به دوندگان نوجوان گفته شد که در طی یک دویدن ده دقیقه ایی، مدام تا سر حد ممکن شتاب بگیرند. بعد از دویدن در برابرشان، تست های هوش قرار دادند که توانایی درک و شعور را مورد سنجش قرار می دهد. نتیجه این سنجش ها را با روزهای دیگری که دوندگان به میل خودشان می دویدند قرار دادند و پی بردند که تمرین توام با  دویدن های پرشتاب 10 ثانیه ایی، منجر به هشیاری ذهنی بیشتر شده است. نتیجه بررسی مربوط به دویدن های ممتد در هفته های طولانی نیز نشان از هوشمندی بیشتر مغز دارد.

دویدن و نشئگی طبیعی

مطالعات مختلفی در باره احساس نشاط و خشنودی بعد از دویدن وجود دارند ولی در این تحقیق، به ثبت تغییرات شیمیایی درون مغز قبل و بعد از دویدن، حکایت از افزایش endorphins پرداخته شد. تغیرات شیمیایی که هم مشابه تاثیرات مواد تخدیر کننده هستند و هم مشابه احساسی است که از کشیدن ماری جوانا در مغز ایجاد می شود.

دویدن باعث آرامش و فاصله گرفتن از تشویش و نگرانی های بیش از حد می شود. ضمن دویدن، احساسات هر لحظه متغیر در مغز کاهش می بابد و احساس آرامش نسبی در بدن ایجاد می شود.

دویدن در این بررسی نشان داده است که باعث تولید بیشتر سلول های مغزی می شود.

 دویدن باعث تغییر سیمکشی درون مغز می شود

تصاویر تهیه شده از مغز دوندگان بلافاصله بعد از دویدن نشان داد که قابلیت ذهنی و شعوری شان برانگیخته و هشیار شده است. به این معنی که در حین دویدن، ذهن از شفافیت، تمرکز و کنترل بهتری برخوردار است

در این تحقیق، عکسبرداری مغز دونده های جوان که برای مسابقه دو  طولانی مدت تمرین می کنند نشان داده است که باعث تبادل اطلاعات بیشتری در یاخته های مغزی شبکه frontal parietal و سایر نقاط مغز که مسئول حافظه و کنترل رفتار هستند می گردد.

 

10 Ways That Running Changes Your Mind and Brain

 By Christian Jarrett

–Image via Giphy.com

 

More from مرد روز

توصیه های علمی برای لذت بخشی بیشتر اتاق خواب

دکتر مسائل زناشویی « یان کرنر» می گوید تحقیقات نشان داده است...
بیشتر بخوان