راز مجرد ماندن ژاپنی‌ها

این اواخر، جمعیت ژاپن هر سال یک میلیون نفر کمتر می شود و اگر به همین ترتیب ادامه یابد از حدود ۱۲۸ میلیون به ۸۰ میلیون در سال ۲۰۶۰ خواهد رسید.  در وهله اول شاید به خاطر این است که  جوانان ژاپن از سکس می گریزند ولی چرا وقتی ژاپن از رونق اقتصادی خوبی برخوردار است باید شاهد این گونه مشکلات باشند .

در همه جای دنیا زندگی مجردی افزایش یافته است ولی چه رازی وجود دارد که جوانان کشوری با مدل جامعه صنعتی موفق، این همه از ازدواج می گریزند؟.

نظریه ایی وجود دارد که می گوید دلیل اصلی مجرد ماندن ژاپنی ها، به پایان رسیدن دوران کار ثابت است. شرکت های دولتی و خصوصی رغبتی برای نگهداری کارمندان نشان نمی دهند. شغل های کوتاه مدت و نیمه وقت، مدام گسترش می یابد.

بازار جهان هر چه بین المللی تر شود رقابت و ارائه تولید و خدمات ارزان، مهم تر می شود. درست به همین خاطر، کارمند و کارگر ارزان و نیمه وقت بودن، آینده نگری مردان جوان ژاپن را مختل کرده است.

این بی اعتمادی به درآمد ثابت برای مردان دشوارتر است چون فرهنگ عمومی ژاپن همچنان توقع دارد که مردان نان آور اصلی خانه باشند. در ژاپن، ۷۰ درصد زنانی که فرزند اول شان متولد می شود به سر کار بر نمی گردند و تعهد مالی این تصمیمات بر دوش مردان می افتد.

مردان ژاپن می دانند که نمی توانند از عهده  وظایف مرد خانه برآیند و برای همین میل به ازدواج و فرزندآوری را مهار می کنند. آنها حتی از عهده زندگی خودشان بر نمی آیند.

 

The Mystery of Why Japanese People Are Having So Few Babies

https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/07/japan-mystery-low-birth-rate/534291/

Japan, Short on Babies, Reaches a Worrisome Milestone

image source

South China Morning Post

More from ماهان طباطبایی
محو شدن شغل ها در آینده و گور پدر کار
استاد تاریخ یکی از دانشگاه های امریکا James Livingston که تخصص و زمینه...
Read More