ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز
تمرین با وزنه و کاهش ابتلا به سرطان
تحقیقات متعددی وجود دارند که نشان می دهند تمرین با وزنه، خطر...
Read More