ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز

سه نوع واکنش برای تحمل سختی‌ها

سه نوع ترفند برای تحمل سختی ها وجود دارد: ۱- اشکالی ندارد...
بیشتر بخوان