ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز
اخبار انقلاب- ۱۷ آبان
کارکنان رسمی وزارت نفت در ۳۷ سکوی گازی شرکت نفت و گاز...
Read More