ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز
زن زیباروی هالیوود
در طی سال های دو جنگ جهانی برزگ، صحنه کار در جامعه،...
Read More